Začátky organizované turistiky v Bučovicích lze však klást již do počátku 20. století. V roce 1905 tam vycházel turistický časopis a o pět let později byl bučovický klub „Noha“ členem organizace Klubu českých turistů Brno (KČT). Jeho zakladateli se stali především profesoři gymnázia František Neuwirth, Ing. Josef Kos a František Srp, František Frantál, ředitel měšťanské školy, ale také někteří studenti a obchodníci. Výroční schůze bučovických turistů v lednu 2003 rozhodla o používání názvu Noha u turistického oddílu i v současnosti.

V roce 1933 byl v Bučovicích založen odbor turistiky Klubu československých turistů (KČST). V roce 1937 měl 165 členů; z nich bylo 45 mladých lidí. Ve třicátých letech prováděl značení na dvou stech kilometrech turistických cest profesor gymnázia Josef Kos se svými studenty. Zavedl i místní značky bílé barvy, které měly tvar ležatého křížku (obdoba znaménka pro násobení – pan profesor vyučoval matematiku). Pravá dolní nožka byla malinko prodloužená – pan profesor značce říkal „letadýlko“. To proto, že turisty zval do nadoblačných výšin k absolvování, jak on říkal, vrškové túry „vrchy Ždánskými“.

Mimo jiné i na nejvyšší vrchol tehdy zvaný U Jezírka, dnes U Slepice ve Ždánickém lese. Jeden člen klubu, hudebník, složil pochodovou píseň, kterou si členové na svých vycházkách zpívali. Z pozvánky na 13. valnou hromadu odboru KČT, která se konala 11. března 1945 u Rozsůlků, je zřejmé, že předsedou byl František Frantál a jednatelem Josef Kos.

V padesátých letech stanul v čele odboru turistiky v rámci Sokola a pak i ČSTV Josef Korčián, v šedesátých letech se k němu přidal Ing. Jan Hykrda. V té době se uskutečnila řada akcí, zejména s mládeží. V roce 1956 to byla například účast na srazu turistů na Vranovské přehradě, v roce 1957 na orientačních závo-dech (celkově tam bylo 382 chlapců a děvčat). Tyto závody uspořádal odbor v roce 1963 v lesích v okolí Nevojic. Odbor pořádal pravidelné vycházky, například první jarní vycházky v roce 1965 se zúčastnilo více než 30 děvčat a chlapců. Od roku 1967 byla činnost na 5 let přerušena. Od roku 1972 let vedl oddíl turistiky TJ nejprve Gusta Kratochvíl (přešli do něj bývalí skauti) a po něm od konce 80. let autor těchto řádků.

Po roce 1989 byla obnovena činnost KČT – odbor v jeho rámci zůstal i členem TJ ČSTV Bučovice. Od roku 1969 pořádají bučovičtí turisté každoročně (obvykle v září) pro veřejnost dálkový a turistický pochod „Bučovická padesátka“ (s pěšími trasami od 5 do 50 kilometrů a s cyklotrasami od 20 do 100 kilometrů). Od roku 1989 organizuje v listopadu odbor KČT Bučovice dálkový pochod „Vřesovická stovka“ s trasami 100 a 50 kilo-metrů. Další akcí tohoto druhu je únorový „Pochod Dlouhého,

Širokého a Bystrozrakého“ uskutečňovaný od roku 1996 (trasy 5 - 50 kilometrů). Zejména pro děti a jejich rodiče je určen „Předmájový večerní výšlap“ aneb „Noční pochod“ s trasami o délce 5 - 18 kilometrů. Většina těchto pochodů se koná ve spolupráci s městským domem dětí a mládeže.
Mezi zdatné členy patří Jiří Adámek, který má na svém kontě účast nejen na desítkách stokilometrových pochodů, ale zejména na jednom z ročníků akce „Zemí krásnou, zemí milovanou“. V roce 1988 nachodil během tří týdnů na trase od Čierné nad Tisou do Hranic u Aše přes tisíc kilometrů. V roce 1986 absolvoval v podstatě jako běžkař začátečník Jizerskou padesátku. Získal i několik titulů Železného muže absolvováním tří disciplín během čtyřiadvaceti hodin - maratónu, plavání v délce například 3,6 kilometru a 100 kilometrů jízdy na kole.

Především v sedmdesátých a osmdesátých letech organizoval oddíl turistiky týdenní zimní pobyty na horách (zejména v Suché Rudné v Jeseníkách), tradičně pořádal i jednodenní zájezdy na lyže do Jeseníků. Běžně se členové oddílu zúčastňují dálkových pochodů (například Kyjovská 50, Pošťácká 50) a vycházek (například v roce 1995 se jich uskutečnilo 15) do okolí Bučovic (Ždánický les, Chřiby, Slavkovsko a Brněnsko).

Mezi pravidelné akce většího charakteru patří veřejně přístupné vícedenní autobusové zájezdy v květnu, v době letních prázdnin a v září. Během nich účastníci aktivně poznávají pěšky či na kole nejrůznější místa nejen v Česku, ale i v zahraničí. Vysoké Tatry, Krkonoše, Šumavu, Malou i Velkou Fatru, Labské pískovce, Posázaví, Budislavské skály, pohoří Rila, Medvědí soutěsku, údolí Wachau, Lednicko-valtický areál, Jizerské hory, Teplicko-adršpašské skály, Hejšovinu, Věličku, Osvětim, Nízké Tatry, Třeboňsko, Jihlavsko, Žďársko, Valašsko, Beskydy, Jeseníky atd.

Od roku 1968 pořádají bučovičtí turisté (v počátcích pod hlavičkou Junáka, od roku 1973 jako Turistický oddíl mládeže (TOM) pravidelné dětské tábory: u Rokytné (1968–1970), u Želetavky (1971), na Skřípině u řeky Oslavy (1975–1978), u rybníka nedaleko Šumné (1972–1974 a 1979–1982) a od roku 1983 na turistické základně ve Vřesovicích v okrese Hodonín. Náplní tábora je turistika, sport, koupání, hry a soutěže. Nechybí i posezení při kytaře u táboráků.

Po určitém útlumu byla koncem 90. let činnost turistického oddílu mládeže obnovena a dále se rozvíjí především zásluhou Tomáše Habarty,

Ladislava Plška a Karla Pogštefla ml., Lukáše Kratochvíla, Michala Mrskoše, Davida Hegedüse a jiných. Ti se také angažují v organizování Dětských dnů v městě Bučovice a dalších akcí pro mládež.

Několik členů se zapojilo do turistického značení (v osmdesátých letech Svatopluk Řehůřek, pak i Stanislav Goliáš, Richard Doupovec, Ladislav Plšek, Svatopluk Gamba a Lenka Sedláčková (poslední dva jmenovaní patří mezi aktivní značkaře i v současné době).

V roce 2008 má KT Noha Bučovice dvě stě členů. Webové stránky bučovických turistů jsou na internetové adrese: www.ktnoha.cz.

Jaroslav Mlejnek