Nejvýznamnější tehdy před padesáti lety byla ta skutečnost, že všichni členové této nově vzniklé kapely nebyli začátečníci, ale měli již své zkušenosti ve swingové muzice získané zejména v orchestru Mirko Reicha v Rousínově a velkém bandu Chronotechna, později Metronom Vyškov. Ten tehdy vedl Miloš Ambroz.

Kolektiv orchestru Akord 58 se svou poctivou prací a díky uměleckým kvalitám členů během krátkého období dostal na velmi dobrou úroveň a získal si mnoho věrných příznivců. Zvláště na „čajích“ v Dělnickém domě, které navštěvovala mládež z celého okresu na tanečních hodinách středních škol.

Tehdejší obsazení orchestru bylo následující: trubky – Mirek Španěl a Zdeněk Kramář, trombón – Jiří Novotný, saxofony – Standa Šamalík, Mirek Golda a Rudolf Kraus, rytmická skupina – piano – Jarda Gryc, kontrabas – Antonín Kocourek a bicí nástroje – Karel Kummer, zpěv – Zdeněk Kramář, Mirek Španěl, později: Mirka Endlicherová - Forejtová, Jiřina Zahradníčková, Eva Králová a Dieter Schallner.

V letech 1958 – 1964 spolupracoval s orchestrem zejména Drahoslav Volejníček, dramaturg Československého rozhlasu v Ostravě, František Trnka, hudební skladatel z Brna a vojenští kapelníci, například Zdeněk Sviták. Ti vštípili souboru preciznost hudebního projevu, smysl pro stylovou souborovou hru a náročnost k sobě samým.

V roce 1962 byl zvolen do funkce kapelníka Zdeněk Kramář. V ní pracuje až do dnešních dnů nepřetržitě. Jardu Gryce vystřídal u klavíru Mojmír Mazal, později Tomáš Dorazil a František Čepán. Dechovou sekci rozšířil trumpetista Karel Horák a saxofonista Standa Brácha.

Od roku 1960 se orchestr Akord 58 účastnil pravidelně všech okresních, krajských, ale i celostátních soutěží a přehlídek, kde získal celou řadu významných ocenění. Například 2. a 3. místo v Praze a 1. místo v Bratislavě. Deset let patřil k nejlepším v Jihomoravském kraji, což dokazují 1. místa ve Znojmě, Břeclavi, Brně, Hodoníně, Kroměříži a Zlíně. Spolupracoval i s brněnským rozhlasem, jmenovitě s Ladislavem Kozderkou a Milošem Machkem.

Po roce 1970 orchestr Akord 58 ovlivnila do jisté míry beatová vlna. Výsledkem bylo snížení počtu dechových nástrojů a posílení rytmické skupiny včetně klávesů. Do kapely postupně přišli kytaristé Miloš a Josef Vašíčkovi, Svatopluk Polišenský, Mojmír Mazal začal používat varhany. Vokální skupinu Zdeněk Kramář a Mirek Španěl pak rozšířily zpěvačky Magda Vašíčková a Jana Adamcová.

Od roku 1971 začal orchestr vystupovat v novém obsazení a s novým repertoárem, který neobyčejně kvalitně a obětavě aranžoval a dá se říci „šil na míru“ Zdeněk Gregor. Jeho zásluhou a obětavostí celé kapely se tato dramatická změna projevila na kvalitě a oblíbenosti. V tomto obsazení hrál Akord 58 až do konce roku 1977 na různých soutěžích, tanečních zábavách, plesech a hlavně v hotelu Kojál a jeho letní zahradě. Mimoto uspořádala kapela tři ročníky pěvecké soutěže „Vyškovský slavík.“
V roce 1978 došlo k dalšímu zúžení orchestru, jelikož velké kapely přestávaly být atraktivní.

Akord 58 byl zpočátku pětičlenný a později čtyřčlenný. Úspěšně vystupoval více než deset let v hotelu Dukla ve Vyškově, hotelu Zlatá Lípa v Lipovci a příležitostně v pozměněném hráčském obsazení. Jmenovitě Zdeněk Kramář – trubka, zpěv, Mirek Golda – saxofon, Karel Zedník – klávesy, zpěv a Jan Hauber – bicí, jak vystupuje doposud. Posledním zřizovatelem orchestru Akord 58 bylo Městské kulturní středisko Vyškov. Upřímné poděkování patří zvláště jeho řediteli Jiřímu Čepánovi a Tomáši Dorazilovi za nevšední účinnou a obětavou pomoc a podporu, kterou orchestr potřeboval.

Jména členů orchestru Akord 58 se postupně měnila, vystřídalo se zde více než třicet muzikantů. Avšak cíle, aktivita, pracovitost a láska k hudbě se neměnily. Hodiny, týdny, roky se násobily úspěchy. Všem členům a muzikantům, kteří v Akordu 58 účinkovali, kteří s ním žili a doposud žijí, patří právem velký a upřímný dík za tak velké dílo v amatérské hudbě a reprezentaci našeho města a regionu.

Upřímné poděkování a vzpomínku zaslouží i ti muzikanti, kteří se tohoto dnešního krásného padesátého výročí kapely nedožili: Standa Brácha, Karel Kummer, Mojmír Mazal, Stanislav Šamalík, Drahoslav Volejníček a Josef Vašíček.

ZDENĚK KRAMÁŘ, JAN HAUBER