Sociolog Pavel Klvač připravil v roce 2007 se studenty magisterského studijního předmětu Sociologie venkova a krajiny již druhý projekt zabývající se životem na současném venkově. Výstupem tohoto projektu je soubor komentovaných fotografií (nebo naopak textů doprovozených fotografiemi), které popisují a rozebírají změny, ke kterým v průběhu zhruba posledního desetiletí dochází v životě obyvatel obcí mikroregionu Drahanská vrchovina.

Recenze

Stejně jako u prvního projektu bylo snažení studentů prezentováno ve stejnojmenné publikaci a na několikrát reprízované výstavě. Na rozdíl od černobílých reprodukcí v katalogu můžeme vidět na výstavě v prvním patře Muzea Vyškovska rozsáhlejší soubor asi sedmdesát kvalitně vytištěných snímků formátu A4.

Autoři snímků, kteří vystupují vždy ve dvojicích, sami sebe nepasují do pozice fotografů. Přesto díky jejich snaze vznikl zajímavý dokumentární soubor. Některé snímky možná nabudou pro diváka či historika dokumentární hodnoty až po letech a snad vznikaly i pod jakýmsi „okouzlením měšťáka venkovem“.

Například dnes ještě nikoho nepřekvapí, že se palivové dříví skládá do hranic nebo že kutil má doma dílnu, stejně jako mnohý kutil ve městě - v souhrnu ale dosahují fotografie určité standardní kvality, z níž nikdo nevybočuje příliš nad ani pod průměr. Účinek obrazu je pak často daný spíš atraktivitou zvoleného námětu než mistrovským ztvárněním. Domácí zabíjačka je jistě efektnější téma než deset let neudržovaný sad.

I tak se některým autorským dvojicím v oblasti skladby a kompozice obrazu dařilo trochu víc než ostatním. Třeba tandemu Michael Blail – Diana Valentová, pro jejichž fotografie (krajina, kompostová jáma, krocan) je typická strohá uměřená kompozice bez zbytečného zatěžování obrazu prvky z okolí snímaných objektů.

U velmi atraktivního námětu domácí zabíjačky se dvojice autorek Vladimíra Králová – Eva Slezáková nedala strhnout k fotografování ve stylu bulvárního krváku a proložila sérii snímků několika typovými podobiznami aktérů.

Na rozdíl od prvního projektu Kulisy venkovského života se celkově objevilo v kolekci víc portrétů a živé fotografie, což určitě expozici i samotnému projektu prospělo. Na výstavě lze určitě strávit příjemnou půlhodinku prohlížením a pročítáním komentářů. Výstava v Muzeu Vyškovska potrvá do neděle 6. dubna.

Jiří Foltýn