Celý život se věnuje dětem. Ať už profesně díky své specializaci, tak i ve volném čase.

„Býval jsem cvičitelem tělesné výchovy či trenérem košíkové. Skautu se věnuji už od dětství. Zvláště léta kolem roku 1968, kdy jsem byl v dorostovém věku, jsem prožíval velmi intenzivně. Když pak byl v roce 1970 skauting zakázán, přešel jsem do vodáckého oddílu při domu dětí a mládeže,“ vzpomíná na jednu z nejtěžších chvil skautingu.

Když bylo po roce 1989 skautské hnutí obnoveno, stal se vůdcem střediska Junáka ve Vyškově, jímž je s krátkými přestávkami dodnes.

„Dnes máme ve Vyškově jediné středisko. Bývala dvě, ale Haná v důsledku nedostatku vedoucích splynula s vyškovským. Máme sto padesát členů, chlapecký a dívčí oddíl a vlčata a světlušky. Bývaly dva kluby dospělých neboli old skautů, ale opět splynuly v jediný. A nechybí ani oddíl vodních skautů,“ popisuje současný stav skautingu u nás Wolf.

Ten kromě funkce vedoucího střediska je také kmenovým členem old skautů a členem oddílu Velena Fanderlika, jenž sdružuje i krajany žijící v cizině.

Za velký úspěch pokládá, že se skauting daří šířit i do míst, kde už dávno zaniknul. „Například v Lulči kdysi bývalo významné skautské centrum i pro Nemojany a Tučapy. Dnes zde skauti znovu obnovili svou činnost. Podařilo se vzkřísit skauting v Ivanovicích na Hané, o což se hodně zasloužili zastupitelé. Založili silný pětadvacetičlenný dětský oddíl, který má i svou klubovnu,“ pochlubil se Wolf.

Jako střediskový vůdce se Jiří Wolf pokouší navázat na tradici vyškovských vůdců skautingu. Po válce to byl zejména bratr Vymazal. A po roce osmašedesát Milin Janča, který skauty krátce vedl ještě po roce osmdesát devět a já je po něm převzal. Mnozí skauti obětovali život i kariéry. Já naštěstí v roce osmašedesát ještě nebyl plnoletý, a tak jsem nebyl postižen,“ vzpomíná Wolf.

Skauting je jeho životní filozofií. Má ale i jiné zájmy. „I příroda mě odjakživa velice zajímala. Mimo jiné se už mnoho let amatérsky věnuji i pěstování kaktusů a bonsají,“ dodává Wolf. A jako zajímavost přidává, že také zpívá ve Vyškovském smíšeném pěveckém sboru.