Nejpozději lze použít tento přípravek jen do fáze zeleného poupěte. Upozorňuji, že tento jarní postřik právě tímto olejovitým přípravkem má i rozhodující vliv na likvidací puklice a štítenek, se kterými mají významné problémy ti zahrádkáři, kteří opomíjejí toto ošetření.

Teplota při ošetření má být vyšší než sedm stupňů Celsia, optimální je kolem patnácti stupňů. Jarní olejový postřik se nesmí provádět za mrazu či v době očekávaných mrazů, neboť zvyšuje nebezpečí poškození stromů mrazem. Současně, opět nejpozději ve fázi myšího ouška, je třeba provést i první preventivní ošetření jádrovin proti strupovitosti. Dříve se k tomu využívaly kontaktní přípravky například Dithane M45.

V současné době v rámci antirezistentní strategie je u strupovitosti optimálním řešením provést první dva postřiky hloubkově působícím přípravkem s léčebnou a eradikativní účinností se jménem Syllit 65WP (eventuelně Syllit 400SC).

Zahajující postřik tímto přípravkem je třeba provést již ve fázi zeleného pupenu až myšího ouška, druhý pak nejpozději ve fázi zeleného poupěte. Upozorňuji, že jmenovaný preparát nelze kombinovat v tank-mix směsi s olejovými přípravky, dále se silně alkalickými látkami (bordeauxskou jíchou, Karatne LC) a s přípravky na bázi síry.

V teplejších oblastech zpravidla již koncem dubna nacházíme více než pět procent větviček napadených padlím jabloně. Zde pak je nutné nejpozději ve fázi zeleného poupěte provést první ošetření proti této chorobě buď pomocí výběhového přípravku Karathane LC,, nebo preparáty na bázi síry (Sulikol K, Kumulus WG). Pozor - mezi přípravky Karathane a Dithane, mezi Karathane a Syllitem a konečně mezi Syllitem a přípravky na bázi síry existuje při mísení antagonismus, nesmí se tedy tyto vyjmenované dvojice přípravků aplikovat společně jako tank-mix směs.

Nutno tedy bezpodmínečně každý přípravek použít odděleně, jako tzv. následná aplikace. U peckovin provádíme první jarní ošetření v období od fáze zeleného pupenu (pukání pupenů) do fáze zeleného poupěte.


Alternativně lze k jarnímu ošetření využít i další povolené insekticidy, například Calypso 480EC, Mospilan 20SC, Reldan 40SC, případně ještě výběhové Sumithion Super nebo Zolone 35EC, vždy pak s přídavkem smáčedla. U rybízu provedeme v dubnu před květem první ošetření proti listovým houbovým chorobám (antraknoze a sloupečkové rzivosti rybízu). Použijeme zde přípravek na bázi mancozebu například Dithane DG Neotec nebo Dithane M45 vždy v kombinaci s Baycorem 25WP.

Vinná réva raší poněkud později, většinou až koncem dubna. I zde je třeba v této době provést postřik Oleoekolem proti přezimujícím škůdcům a proti roztočům (vlnovníkovcům a hálčivcům).

Při eventuálním chladném a deštivém počasí pokračujeme až do kvetení broskvoní ve čtrnáctidenních intervalech v ochranných postřicích proti kadeřavosti. Z přípravků možno použít již jen organické fungicidy, například Dithane M45 (DG Neotec) nebo Syllit WP65 či Delan 700 WDG.

Při chladném a deštivém počasí v době kvetení meruněk a višní bude bezpodmínečně nutné provést dvakrát ošetření těchto druhů proti moniliové spále květů a větviček a to přípravkem Rovral Flo, nebo lépe účinnějším systémovým přípravkem Horizon 250EW, a to na počátku květu a při dokvétání.

Po odkvětu angreštu bude rovněž nutné pokračovat v ošetření proti hnědému padlí a to dvěma postřiky ve čtrnáctidenních intervalech. Předpokládám, že již před květem byl angrešt bezpodmínečně ošetřen účinným fungicidem. Po odkvětu pak použijeme podle nové metodiky opět účinný strobilurin Discus.

Při začátku kvetení jahodníku a poté při jeho dokvétaní je potřebné ošetřit kulturu proti šedé hnilobě. První postřik provedeme přípravkem Rovral Flo a druhý pak přípravky Mythos 30SC nebo Teldor 500SC.

Brukvovitou zeleninu nám mohou úplně zničit po výsadbě nebo po vzejití dřepčíci. V listech vykusují drobné otvory a při silném výskytu mohou malé vzcházející rostlinky zcela zničit. Nejvhodnější ochranou je včasné překrývání záhonů netkanou textilií (ihned po výsevu) a nebo využití chemické ochrany a to postřik rostlinek buď pyrethroidy (například Decis 2,5 EC či Karate 2,5 WG) a nebo výběhovým také přípravkem Zolone 35 EC.

Netkaná textilie navíc chrání košťáloviny, pokud je umístěna na záhonu ihned po výsadbě, i proti plodomorce zelné. Její larvy poškozují vegetační vrcholy rostliny, takže ty pak nevytvářejí květákové nebo brokolicové růžice a jiné košťáloviny pak hlávky.

Upozorňuji ještě nakonec, že Kuprikol 50 nebo lépe Champion 50WP lze s úspěchem využít k ochraně květů meruněk proti mrazu. Zde pak obyčejně koncem dubna ošetřujeme stromy při signalizaci poklesu teplot pod bod mrazu 0,2 procentní koncentrací těchto přípravků.

Josef Horák