Přestože v předchozích dílech se věnovala i jiným regionům, tentokrát zůstala věrná rodným Račicím. Inspirovala ji dvě významná jubilea. A tak sepsala životní příběh nejslavnějšího meziválečného československého sportovce Aloise Hudce, rodáka z Račic, a shrnula historii račického školství ke dvě stě dvacátému výročí založení první tamní školy.

K sepsání pohnutých Hudcových životních osudů i jeho úspěšné sportovní kariéry vybídnul Stryjovou račický Sokol, který je na olympijského vítěze ve cvičení na kruzích právem pyšný. „Byl to obyčejný venkovský chlapec, který se svou pílí a vytrvalostí vypracoval až k nejvyšším metám,“ řekla Stryjová o hrdinovi své knížky.

Vzhledem k obrovskému množství nejrůznějšího materiálu a písemností nemohla autorka v plné šíři a detailně zachytit peripetie Hudcovy sportovní slávy. „Byla totiž natolik bohatá, že nebylo právě jednoduché vybrat z ní to nejpodstatnější. I přesto si však myslím, že to nejdůležitější jsem uvedla,“ věří Stryjová.

Sesbírat všechny podklady, kterých bylo na stovky, jí dalo spoustu práce. „Zapůjčením fotografií či různých písemností z rodinného archivu pomohli moje povídání zdárně dokončit zejména Madga Rothgelová, Vlasta Hudcová a Zbyněk Hudec. Poděkování patří také současné místostarostce Sokola Evě Gottwaldové, která s nápadem přišla a poté mi ho i pomohla uvést do života,“ svěřila se autorka.

Druhá knížečka s názvem Cestička do školy, kterou Stryjová v loňském roce vydala, připomíná dějiny školství v Račicích. I tady měla autorka nesnadnou práci s obrovským množstvím materiálů, dat, fotografií a písemností. Podařilo se jí podchytit všechny důležité události od doby, kdy první školu vybudoval tehdejší majitel panství, hrabě Braida v místech, kde se dnes nachází dům číslo třiaosmdesát, až do současnosti. Strohý výčet faktů zjemňují medailonky zajímavých učitelů i žáků. Závěr publikace zpestřují literární práce žáků a učitelů. Jde o různé žánry jako pověsti, vyprávěnky, vzpomínky, výpisy z kronik. Například buš v Austrálii, v níž dlouhá léta žil, popsal račický rodák Oldřich Hromeka, kterému autorka publikaci věnovala. „Na vydání knížky se velmi těšil, avšak nebylo mu dopřáno si ji přečíst,“ vysvětlila Stryjová.

Autorka, která jinak vyučuje německý jazyk na střední škole, je už ostřílenou regionální spisovatelkou. Vydala například sbírku pověstí z Račic a okolí. Zkušenosti má i se zpracováním historie trojice obcí na Blanensku. Z Vyškovska zpracovala dějiny Olšan nebo historii račického sokola.