U jabloní pokračujeme v opakovaných čtrnáctidenních postřicích plodů k zamezení hořké skvrnitosti. Používáme chlorid vápenatý v přípravcích Kalkosol 25, Kalkosan či Kalcolit forte nebo jednoprocentní roztok ledku vápenatého.

U maliníku brzy po odplození odřežeme loňské letorosty, nové pak ošetříme vhodným fungicidem (Rovral Flo) proti houbovému odumírání prýtů maliníku.

V srpnu pokračujeme v zamezování vzniku pozdní červivosti plodů, kterou u jádrovin a peckovin způsobují druhé generace obalečů jablečných a švestkových a u broskvoní pak obaleč východní. Pokud koncem července či začátkem srpna zpozorujeme na plodech známky čerstvé červivosti, pak musíme stromy okamžitě ošetřit výběhovými organofosfáty (Zolone 35EC, nebo Sumithion Super), nebo neonikotinoidy (Mospilan 20SC nebo novější Calypso 480SC).

Při teplém a suchém počasí v červenci a v srpnu může dojít k přemnožení svilušek a hálčivců na jádrovinách a slivoních, a to především všude tam, kde zahrádkář neuváženě použil pyrethroidy na ovocných kulturách k likvidaci živočišných škůdců (Decis EW (Flo) nebo Karate 2.5WG). Jabloně při napadení sviluškami strádají, mají menší, svinuté listy, šedobronzové barvy. Na rubu listů můžeme pozorovat pomocí lupy vajíčka, larvy a dospělce těchto roztočů. Za těchto okolností musíme pak nutně stromy nejméně dvakrát po sobě ošetřit v intervalu deseti až čtrnácti dnů přípravkem Omite 570EW (0,1%) nebo Omite 30W (0,2%).

Obyčejně v polovině srpna, při měknutí bobulí vinné révy, je třeba provést postřik proti šedé hnilobě – botrytidě. Lze použít Rovral Flo nebo Mythos 30SC. Ve stejné době provádíme i závěrečný postřik proti padlí a peronospoře (například použijeme Sulikol K + Kuprikol 50).

V horkých a suchých létech se může také výrazně přemnožit na zelenině sviluška chmelová, a to především na okurkách a paprikách. Na listech pak vyvolává skvrnité či okrajové žloutnutí listů. Ty se nakonec zbarví do šedohněda a usychají. Rovněž i zde lze pozorovat na rubu listů kromě pavučinky i různá vývojová stadia svilušek. Mnohým zahrádkářům poničily svilušky už v červenci venkovní okurkový porost a to již v době, kdy se u nás ještě ani nevyskytla plíseň okurky. Nejvíce však škodí sviluška chmelová u skleníkových porostů okurek.

U postižených venkovních i skleníkových kultur je účinný a výhodný preparát Omite 30W (0,1% koncentrace), lze ho využít i během sklizně, neboť má krátkou ochrannou lhůtu – u okurek pět, u paprik čtrnáct dnů. Nutno ho však vždy aplikovat opakovaně (dvakrát, třikrát v intervalu sedmi až deseti dnů).

Koncem srpna a především v září se mšice vracejí zpět z rostlinných hostitelů na ovocné stromy a keře. Pokud stav nelze vyřešit ostříháním napadených částí větviček, pak musíme použít Pirimor 50WG (0,1 – 0,15%) anebo opět výše uvedené organofosfáty.

V srpnu začínáme s obnovou výsadby nových jahodníkových kultur. Vzhledem k tomu, že většina starších jahodníkových kultur je napadena červenou i hnědou fytoftorovou hnilobou jahodníku, je nutné všechny nově vysazované sazenice namáčet neméně půl hodiny do 0,25% suspenze Aliette 80WP a především střídat místa k osázení jahodníkem. Zvláště náchylná k těmto chorobám je odrůda Elsanta.

Pěstitelé zeleniny a brambor musí při deštivém a teplém počasí v srpnu nadále sledovat kultury. Předpokladem úspěchu je, že včas preventivně ošetřili porosty brambor a zeleniny. Během průběžné sklizně se musí k ochraně používat jen přípravky s krátkou ochranou lhůtou (tři dny až týden). Pokud jsou porosty bez chorob, můžeme použít Bravo 500 nebo Kuprikol 50 (0,4 až 0,5% koncentrace - Kuprikol však prodlužuje a oddaluje dozrávání plodů), naopak při již patrných známkách nákazy plísněmi na bramborách a zelenině už jen systémový, léčebný přípravek Ridomil Gold MZ Pepite – 0,25% (s výjimkou okurek!).

Mrkev a petržel musíme ošetřit při prvních příznacích výskytu padlí opakovaně preparáty na bázi síry (Sulikol K, Kumulus WG). Okurky pak při výskytu plísně okurkové během sklizně lze maximálně dvakrát ošetřit přípravkem Aliette 80WP (0,2%), při výskytu padlí okurkového přípravky na bázi síry.

Kdo pěstuje celer, musí ho za deštivého počasí chránit proti septoriové skvrnitosti listů celeru organickým fungicidem Score 250EC (0,02%). Nově je zde zaregistrován k použití i strobilurin Ortiva.

Všechny výše uvedené přípravky na ochranu rostlin nutno používat v souladu s přiloženým návodem k použití a respektovat přitom ochranné lhůty.

Josef Horák