Ženské tvary se na velkoplošných plátnech často proplétají a splývají s abstraktními motivy. Na výstavu v Galerii v rohu ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka vybrala autorka ukázky ze své nejtypičtější tvorby.

„Ženskou figurou se ve své tvorbě Vanďurková zabývala delší dobu. Stále je pro ni inspirativním zdrojem. Nutí ji k abstraktním experimentům. Velkou inspirací jsou pro ni dětské kresby. Chápe je jako odraz čistého vnímání, které se nakonec projeví díly připomínajícími někdy tvorbu Daliho či Kupky,“ řekl o výtvarnici umělec, fotograf a grafik Jiří Foltýn, který výstavu Vanďurkové ve Vyškově zorganizoval.

Vybraná díla plná barevných vírů naprosto přesně vystihuje název výstavy, a to Klubko prostoru rovná se Manifold. Klubko podle Vanďurkové značí kořenový systém, větvení všech možných i nemožných prostorů vznikajících a zanikajících vesmírů. Manifold značí něco rozmanitého, mnohotvárného, mnohonásobného či různorodého.

„Výtvarný projev opírá o poznatky z oblasti přírodních věd, o uvědomění si všudypřítomných zákonitostí, ať už v pozorovatelném světě nebo v mikrokosmu,“ vysvětlil Foltýn.

Autorka má odlišný přístup ke kresbě a jiný k malbě. „Kresbu vnímám jako jakýsi mikro a makrokosmos, který člověk musí nastudovat a projít si řemeslnou stránkou, aby pochopil právě tu detekovanou informaci přírodních zákonů,“ uvedla Vanďurková.

Zato malba ji provokuje svou drzostí v tom, že může působit jakkoliv. „Třeba i lacině. Jako abstrakce objevující se pokaždé v jiném hábitu. Zobrazené výjevy mohou dopadnout jakkoliv,“ dodala .

Sedmadvacetiletá autorka pochází z Uherského Hradiště. Výtvarné umění ji lákalo už od dětství, a to ve všech možnostech projevu, kresbě malbě plastice i architektuře.

Vystudovala obor návrhářství a modelářství oděvů a krátce navštěvovala Baťovu univerzitu ve Zlíně, kde studovala obor reklamní tvorby. V současné době se věnuje výuce výtvarné a keramické výchovy předškoláků a školáků. V roce 2006 uspořádala ve Zlíně výstavu Prostor ženy.

Podle Vanďurkové může malba na diváka působit svou volností nejrůznějším způsobem. O tom, jak osloví návštěvníky Galerie v rohu, se můžou přesvědčit do devatenáctého února.