Většinu aktivního života strávil v ozbrojených silách jako voják z povolání. Když v roce 2005 odcházel do zálohy, zastával funkci zástupce ředitele Vojenského obranného zpravodajství a zastupoval ředitele Vojenského zpravodajství. Působil jako diplomat v Belgii a ve Velké Británii. Zastupoval Českou republiku ve dvou vrcholových výborech NATO, byl členem podvýboru Bezpečnostní rady státu pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky.

Od roku 2005 se věnuje vzdělávání a přípravě personálu ozbrojených sil. Zastával funkci vedoucího katedry celoživotního vzdělávání Univerzity obrany, která se zabývala přípravou středního a vrcholového managementu rezortu. Aktivní je ve vědě a inovacích, podílel se na zpracování strategických koncepčních materiálů v oblasti bezpečnosti a obrany. Zastává funkci místopředsedy jednoho z panelů Organizace pro vědu a technologie NATO.

Jako problém vnímá také životní prostředí. „Málokdo si uvědomuje, že Vyškov leží v pásu silného znečištění prachovými částicemi a benzopyrenem. Jsou tak nutná opatření jak na úrovni města, především pokud jde o veřejnou zeleň, tak na úrovni státu, pokud jde o regulace emisí," upozornil absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Centra evropských bezpečnostních studií v Ženevě a Válečné školy pozemního vojska USA v Pensylvánii.

Kandidát na senátora online odpovídal v redakci Vyškovského deníku Rovnost. Odpovědi naleznete ZDE.