Tak je tomu například v Habrovanech, Nemojanech nebo Moravských-Prusích, kde jsou dvojtřídky. Některé školy ale mají zkušenosti dokonce i se třemi ročníky v jedné učebně. Jde nejenom o Moravské Málkovice, ale také o Bohdalice, Hlubočany, Hoštice-Heroltice, Komořany a Rostěnice. Informovala o tom vedoucí odboru školství Městského úřadu ve Vyškově Petra Lakomá.

ROZHOVOR:

Co vede školy ke spojování ročníků?
Hlavním důvodem je pokles žáků a s tím je spojený i nedostatek peněz. Jde o výdaje na vzdělávání ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu. Jsou to hlavně peníze na platy zaměstnanců ve školství a na nákup školních potřeb. Výpočty jsou hlavně podle naplněnosti tříd. Spojování tříd na Vyškovsku je hodně časté. Vesměs jde o školy, které mají jenom první stupeň.

Povoluje zákon spojení až tří ročníků v jedné třídě?
Vyhláška to připouští. Může být i škola tvořená jedinou třídou prvního stupně. Na druhém stupni spojovat nelze.

Jsou pro děti spojené třídy nevýhodné?
Zřizovatelé, kterými jsou obce, se snaží, aby školy měly vybavení na úrovni. Pro děti prvního stupně považujeme právě tyto školy, které naplňují představu škol rodinného typu, za nejlepší, protože snižují jejich stres ze změn a neztěžuje jim život ani dojíždění.

Jak se vyrovnávají se spojováním ročníků učitelé?
Pro pedagoga je to vždycky náročnější, ať už z hlediska organizace času, tak samotné výuky. Děti mají různý temperament, různou úroveň znalostí. Pokud má učitel výuku dobře zorganizovanou, tak se to zvládnout dá. Dohlížet na kvalitu výuky a kvalitu vybavenosti školy je úkolem České školní inspekce.

Která škola v poslední době kvůli nedostatku dětí musela skončit?
V loňském školním roce došlo ke zrušení kučerovské základní školy. Už dříve byla sloučená s mateřskou školou a zůstala jenom mateřská škola.

Jak klesá počet dětí na Vyškovsku?
Úbytek populace se projevuje už několik let hlavně v základních školách. Nejhorší situace je na prvním stupni. Oproti loňskému roku ubylo v základních školách na Vyškovsku sto sedmapadesát žáků.

Jaký je výhled demografického vývoje?
Porodnost se zvyšuje. Je to vidět už na mateřských školách. Oproti loňskému roku jsme měli o třiatřicet dětí víc. Není to velký nárůst, ale je to optimistická perspektiva. Věříme, že se zase začnou základní školy plnit.
ČTĚTE SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY V PRAVÉM HORNÍM ROHU