Další díly seriálu
Přírodní krásy Vyškovska najdete ZDE

Ochranu požívá už od roku 1990. Rozkládá se severně od silnice I/50. Je to k jihu otevřené údolí, které kdysi lidé využívali pro pastvu a také jako sad. Nachází se v masivu, který se táhne podél Litavy až k Němčanům. Na jeho jižních svazích u Křižanovic mají lidé sady a vinice, ve střední se rozkládá rozsáhlý akátový háj.

Území je cenné hlavně kvůli výskytu vzácných rostlin, mezi něž patří třemdava bílá, oman mečolistý a vrbolistý, modřenec hlavatý, bělozářka větvitá, len úzkolistý a zvonek sibiřský.

Ze živočichů se v Člupech objevují různé druhy teplomilného hmyzu, z plazů ještěrka obecná a užovka hladká. Lokalitu si oblíbili také divocí králíci, ty už ale podobně jako jiné kolonie na Vyškovsku i celé jižní Moravě zničila nákaza myxomatóza.

Ochrana území spočívá hlavně v pravidelném kosení trávy a ničení náletů.

Vzhledem k výhodné poloze u Říčky Litavy bývaly Člupy odedávna osídleným územím. Už v dávných pravěkých dobách si tam lidé stavěli opevněná hradiska. Jako první tam sídlili lidé pozdní doby kamenné a únětické kultury v době bronzové. Vybudovali tam celý řetězec opevnění, který ale nikdo zatím podrobně archeologicky neprozkoumal.

Další menší opevnění se objevilo v 6. století před naším letopočtem. Sídliště si tam postavili lidé horákovské kultury.

V blízkém okolí Maref lze navštívit řadu dalších přírodních památek. Například Návdavky u Němčan, Chobot a Mušenice u Rašovic nebo Šévy u Mouřínova.

Vážení čtenáři, seriál Přírodní krásy Vyškovska najdete také v tištěné podobě každou středu ve Vyškovském deníku Rovnost.