Předchozí díly seriálu Tajemná místa regionu
ZDE

Každého návštěvníka Orlovic okamžitě upoutá tamní dominanta: vysoký kopec s kostelem, odkud je krásný výhled do široširé Hané. Místo má dodnes téměř magický charakter, přitahovalo pozornost lidí již v dávných dobách. Proto má taky neobyčejně zajímavou, ale i dost tajemnou historii. Obranné valy tam budovali už pravěcí lidé, v kapli za zdmi mohutného hradu se ve středověku modlili řádoví rytíři.Ostrožna je vlastně západním výběžkem Orlovické vrchoviny, která je součástí Litenčické pahorkatiny.

Pravěké hradiště

Pozoruhodné krajinné útvary zaujaly archeology už za první československé republiky. Na počátku třicátých let minulého století tam kopal V. Procházka, v osmdesátých zase O. Šedo. Ten zjistil, že v těchto místech žili lidé platěnické kultury z doby halštatské (7. století před naším letopočtem až 450 před naším letopočtem). Pohřebiště z této doby a této kultury objevili vloni archeologové také v nedalekém písečném lomu mezi Orlovicemi a Moravskými Málkovicemi.

Podle Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku Miloše Čižmáře se v nadmořské výšce zhruba tří set sedmdesáti metrů nacházejí pozůstatky pravěkého opevnění v podobě dvou pásem příkopů s valy na jižním konci hradiště. „Na vnější straně příkopu je patrný 20 metrů dlouhý a 6 metrů široký násep.

Hloubka příkopu dosahuje 1,4 metru a převýšení koruny valu ode dna příkopu 1,2 metru. Za další pásmo pravěké fortifikace probíhající paralelně 50 metrů severně lze považovat menší příkop hluboký 0,6 metru a výraznější val dlouhý pouze 20 metrů. Převýšení koruny valu nade dnem příkopu činí 1,7 metru. Lokalita je částečně zalesněna, na části se nachází hřbitov s kostelem,“ popisuje Čižmář.

Ve vrcholném středověku si Orlovic všimli mocní předáci řádu johanitů, známého také jako řádu maltézských rytířů nebo svatojánských rytířů. Podobně ve Svaté zemi vznikl řád templářů nebo německých rytířů. Svatojánští mniši a zároveň rytíři měli opevněný dvůr, takzvanou komendu, v nedalekých Ivanovicích na Hané. Nakonec ji zřejmě přesunuli na mohutný hrad na orlovické ostrožně.

Hrad johanitů

V letech 1328 až 1332 tam byl komturem Pertold ze Salzy. Tehdy už hrad existoval, podle archeologa Miroslava Plačka vznikl asi na přelomu 13. a 14. století. Dalším komturem, tedy představeným komendy, byl Radslav Řemdih z Malešova nebo Eringius (1360 – 1362) a roku 1392 moravský řádový místodržící Hereš.

Později od johanitů hrad nějakým způsobem získal syn Karla IV., římský císař a český král Zikmund. Pak byl zastavován, v polovině 15. století ho johanité vyplatili. Už o rok později ho ale zastavili brněnskému měšťanovi Michalovi Kunigsfelderovi. I to dokazuje, jak na společenském žebříčku stoupal třetí stav. Na konci patnáctého století už bylo ale kdysi pyšné sídlo pusté.

Dnes ho připomínají jen zbytky opevnění a terénní stopy, jež navíc dost poničili amatérští archeologové i výstavba kostela svatého Václava se hřbitovem.
Podle Plačka byl hrad hodně velký. Ve třicátých letech minulého století archeologové odkryli torzo jedné z jeho věží, po níž však dnes už nejsou stopy. Zachovala se jen fotografie, která je nyní v Muzeu Vyškovska ve Vyškově. Jak vlastně hrad přesně vypadal, se tak už zřejmě nikdy nedozvíme.

Vážení čtenáři, seriál Tajemná místa regionu najdete také v tištěné podobě každé úterý ve Vyškovském deníku Rovnost.