Práce s tak malými dětmi je podle ní úplně jiná. Výchova je zaměřená na základní sebeobslužné činnosti a jednoduché hry. Nejdůležitější je vytvořit pro dítě klidné prostředí a dát mu k dispozici někoho, ke komu se může přitulit.

Další specialitou školky je kontakt s přírodou a výchova zaměřená na životní prostředí. „Využíváme toho, že je školka u lesa. S dětmi pořádáme úklid lesa, sběr papíru nebo lesní olympiádu. Spolupracujeme také s lesní správou a máme i vlastní zahrádku,“ přiblížila ředitelka. Dětem se ve školce moc líbí. Při otázce, co dělají nejraději, zazní nejčastěji odpověď "Úkoly!".

Hlavním cílem programu školky je ale udržování tradic a obyčejů. Děti se podílejí na Martinských hodech, adventu, masopustu a dalších tradicích. Při nedávném 670. výročí obce maminky dokonce ušily dětem kroje. Zapojení dětí do života v obci podle Skřivánkové zlepšuje mezilidské vztahy v obci. Důležitý je i vstřícný přístup zřizovatele a vzorový personál. „Chtěla bych všechny zaměstnance pochválit. Pro školku opravdu žijí,“ pochvalovala si ředitelka.