Vážení čtenáři, další díly seriálu Lidé sv. Floriána najdete ZDE

Sbor dobrovolných hasičů z Nemotic v sokolovně Antonína Procházky každoročně v lednu diskutuje nad výroční zprávou, která hodnotí uplynulý hasičský rok. Ani ten letošní nebyl výjimkou.

„Scházíme se, abychom zhodnotili, co se nám v předešlém roce podařilo nebo nepodařilo splnit. I když jsme plánované akce splnili prakticky na sto procent, mrzí mě, že se stále na všech akcích objevují stejní lidé. To bohužel není výjimkou jen v naší organizaci, ale podle zpráv z okolních sborů se s problémem potýká většina organizací. Takže věřím, že se letos naši členové zapojí do všech naplánovaných akcí,“ otevřel ohlédnutí za uplynulým rokem Luděk Machálek, který ve sboru zastává funkci starosty a zároveň je i velitelem okrsku Nemotice.

Sbor z Nemotic čítá devětatřicet členů, včetně kvarteta zástupkyň něžného pohlaví. „V minulém roce nás bohužel opustil člen Lubomír Sádlík, se kterým jsme se rozloučili na místním hřbitově,“ pokračoval smutně Machálek.

Tak jako jinde, i hasiči v Nemoticích přinášejí živou vodu do kulturního dění v obci. „Organizujeme hasičskou zabijačku, za účasti divadelníků jsme pořádali Dětský den nebo třeba v září náš sbor uspořádal výstavu hasičské historické techniky,“ vyjmenoval Machálek.

V zimě museli k požáru chalupy

Na podzim v obci proběhly i krojované svatováclavské hody, na kterých po celý den vyhrávala k tanci i poslechu krojovaná kapela Podboranka. „Osmadvacátého září jsme oslavili i kulaté, 110. výročí založení sboru. Byla to velká sláva, na které se podílely všechny okolní spolky se svou technikou. Naší další akcí bývá také tradiční posezení členů s manželkami za účasti hodového průvodu,“ pokračoval starosta sboru.
Každopádně hasičské řemeslo představuje i pořádnou dřinu a také v Nemoticích mají tu a tam poplach. I dnešní hasiči vyjíždějí také k ohňům, podobně jako jejich předchůdci.

Třeba v prosinci minulého roku došlo k požáru domku v obci a na místo museli vyjet profesionální hasiči z Bučovic a dobrovolné sbory z Nesovic a právě z Nemotic. V domku chalupářů se vznítily hořlavé materiály od krbu. Požár byl naštěstí lokalizován i pomocí vysokotlakého proudu, nicméně hasiči museli částečně rozebrat střechu.

I na sběr železného šrotu v obci myslí. „Probíhá na jaře a na podzim. Utržili jsme asi osmnáct tisíc korun,“ potěšilo Machálka.

I Nemotičtí se rádi účastní nejrůznějších požárních soutěží. Třeba v červnu loňského roku proběhlo okrskové kolo soutěže v požárním sportu za účasti Nemotic, Snovídek, Mouchnic nebo Koryčan. Před i po soutěžních kláních je zase potřeba postarat se o techniku. „Sbor pečuje o dvě stříkačky, které máme v provozuschopném stavu. Dále využíváme Tatru 805. Samozřejmě se snažíme údržbu výzbroje a výstroje provádět pravidelně,“ uzavřel starosta sboru a nezapomněl poděkovat za podporu obecnímu úřadu a okolním sborům za pomoc při nemotických akcích.

Vážení čtenáři, seriál Lidé svatého Floriana najdete také v tištěné podobě každý čtvrtek ve Vyškovském deníku Rovnost.