Předchozí díly seriálu Osobnosti Vyškovska naleznete ZDE

Jak jste se dostala k práci pro centrum?
Když jsem pracovala v pedagogicko –psychologické poradně, velmi mě zaujala informace, že Radost zahajuje provoz integrované herny. Protože mě život rodin dětí s postižením zajímá, začali jsme spoluprácovat. Když jsem potom sama nastoupila na mateřskou, začala jsem se přirozeně čím dál více zapojovat do jeho chodu. A jsem moc vděčná Ivetě Chaloupkové, předsedkyni mateřského centra, že mi tuto šanci dala.

Kdo a kdy ho založil?
Mateřské centrum Radost bylo registrované jak občanské sdružení na Ministerstvu vnitra v roce 2001. Založilo ho pět maminek na mateřské dovolené, a to Zuzana Opluštilová, Nikol Račická, Eva Sedláčková, Marcela Kramářová a Jana Tomková. Prvním působištěm centra byla Základní škola Letní pole.

Proč se jmenuje Radost?
Název Radost dostalo proto, že zakladatelkám se prostě název líbil. Ve své době byl originální a vyjadřoval jejich pocity ze společného setkávání a práce.

Komu je určené?
Zaměřujeme se hlavně na rodiny s dětmi do šesti let. Dopolední herničky jsou pro kojence a batolata do tří let. Starší děti si mohou vybrat některé z našich odpoledních aktivit. Nabízíme také programy pro těhotné maminky a jejich partnery, a v současné době se snažíme zapojovat také programy pro prarodiče s vnoučaty. Snažíme se o to, aby u nás byly vždy otevřené dveře také pro rodiny dětí s postižením. Je velmi důležité, že mateřské centrum poskytuje příležitosti k seberealizaci maminkám na rodičovské dovolené, které se mohou podílet na chodu centra, udržovat a rozšiřovat své pracovní kompetence a podobně.

Jaké akce pravidelně pořádáte?Jaké služby nabízíte?
Kromě pravidelného provozu dopoledních herniček a odpoledních kroužků pořádáme také tři dny v týdnu cvičení pro rodiče s dětmi v tělocvičně Jednoty Orel, břišní tance, tvořivé dílny, kurzy pro rodiče a potom také větší akce, jako třeba Uspávání broučků, Drakiádau Mikulášskou besídka, Šnečí rallye, karneval, bazárek a podobně. Zapojujeme se také do mnoha celostátních kampaní, jako je například národní týden manželství. Provozujeme také půjčovnu laktačních pomůcek, literatury a hraček.

Kde vás lidé najdou?
Sídlíme v Lípové ulici v budově Veřejně-správní akademie.

Proč jste se jako centrum zaměřili také na předčasně narozené děti?
Protože je to potřeba. V České republice se ročně narodí víc než osm tisíc dětí předčasně. Tyto rodiny obvykle prochází náročnou životní zkouškou a myslím, že je potřeba podat jim pomocnou ruku. Proto jsme od letošního března zahájili činnost Klubu rodičů předčasně narozených dětí. Snažíme se spolupracovat s odborníky, zprostředkovávat kontakty, nabízet prostor k setkávání, sdílení pocitů a prožitků, výměně zkušeností.

Jak často se tito rodiče schází? Co pro ně ještě připravujete?
Setkávání Klubu se koná v centru každou první středu v měsíci. Od října také pořádáme pravidelná skupinová rehabilitační cvičení pod vedením fyzioterapeutky. Úzce spolupracujeme s občanským sdružením Nedoklubko. V Knihovně Karla Dvořáčka jsme také hostili putovní výstavu Miminka do dlaně, kterou si připravilo právě Nedoklubko.

Které akce v budoucnu pořádáte?
Po celý prosinec pořádáme akce díky kampani mezigeneračního soužití Babička a děda na pravém místě. Devátého prosince přivítáme návštěvu z Tyflocentra s programem s názvem Jak se žije potmě a jedenáctého prosince nás čeká opakování kurzu Tři podoby šátkování. V této době končí také kurz Efektivního rodičovství, na který budou navazovat po Vánocích setkávání Klubu respektujících rodičů. Zajímavých akcí je velmi mnoho. Podrobné informace o programu jsou na našich webových stránkách.

Co jste dělala, než jste začala pracovat v mateřském centru?
Pracovala jsem jako psycholožka v Pedagogicko- psychologické poradně. Také jsem učila literárně-dramatický obor na Základní umělecké škole ve Vyškově.

Čemu se věnujete v současné době?
V současné době jsem na rodičovské dovolené. Takže hlavně dětem. Je to ale také ideální období k tomu, aby člověk pracoval na sobě, zkoušel nové věci. Takže po večerech také studuji a snažím se rozšiřovat si obzory v různých oblastech.

Zbývá vám čas na nějaké koníčky?
Čistého volného času na koníčky moc nemám. Mám ale tu výhodu, že mě už odedávna baví práce s dětmi, mám moc ráda literaturu, přírodu a všemožné tvůrčí činnosti a to vše se dá skloubit a využít při výchově vlastních dětí i při práci v centru. Vlastně si celé dny hraji. Ale přiznávám, že volnou hodinku strávenou v klidu nad dobrou knížkou vždy ráda uvítám.

Kolik máte sama dětí?
Mám dvě děti. Tříletého Oskara a roční Sáru. Práce v mateřském centru je velmi výhodná v tom, že se dá s výchovou vlastních dětí dobře skloubit.

Spolupracujete i s jinými centry nebo organizacemi?
Spolupracujeme s řadou organizací ve Vyškově, a to buď partnerstvím při pořádání některých akcí nebo formou předávání informací, propagace a podobně. Mezi dnes již tradiční partnery patří například Knihovna Karla Dvořáčka, Sdružení Piafa ve Vyškově, Asociace Paprsek, Český červený kříž, Jednota Orel, Dům dětí a mládeže ve Vyškově a podobně. Nově jsme zahájili spolupráci s Děkanátním centrem pro rodinu nebo Rodinnou pohodou, Poradnou rané péče Dorea a Nedoklubkem. Samozřejmě rozvíjíme i spolupráci s mateřskými centry v našem regionu. Patří mezi ně Kolokoč Drnovice, Ivanovický Rarášek, Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně nebo Studánka Tišnov.

Kde jako nezisková organizace získáváte na činnost peníze?
V současné době je získáváme z více zdrojů, což dává organizaci stabilitu a umožňuje uskutečnit nákladnější programy. Základem jsou samozřejmě dotace třeba z města, kraje, ministerstva práce a sociálních věcí nebo Úřadu práce. Dále granty a příjmy od rodin, které centrum navštěvují. Dnes máme již také aktivity, které jsou schopné získávat peníze samy z příjmů od klientů například kurz orientálního tance nebo kurz předporodní přípravy. A samozřejmě dary od drobných dárců, příspěvky zdravotních pojišťoven a v neposlední řadě také příjmy z akcí typu bazárek dětských oděvů a potřeb.

Vážení čtenáři, seriál Osobnosti Vyškovska najdete také v tištěné podobě každé úterý ve Vyškovském deníku Rovnost.