Za přibližně půl roku nastřádala 308 knih zábavných, 54 poučných a 5 časopisů. Podle zápisu z valné hromady z roku 1898 knihovnu průměrně navštěvovalo každou neděli 24 osob a půjčovaly si padesát knih. Koncem roku už knihovna obsahuje 505 zábavných knih, 95 poučných a 62 časopisů.