Další díly seriálu Přírodní krásy Vyškovska najdete ZDE

Kuče se rozkládají na ploše necelých šesti hektarů na svazích kolem údolíčka na jižním okraji této jedné z nejmenších vesnic na Vyškovsku. Tvoří je kombinace někdejších pastvin se zalesněnými partiemi. Ty už bohužel převažují nad stepí, která je domovem vzácných rostlin.

Okresní národní výbor ve Vyškově prohlásil tuto lokalitu přírodní památkou na počátku devadesátých let minulého století.

Mezi nejzajímavější rostliny patří na Kučích hvězdnice chlumní, hořeček brvitý a jalovec obecný. V posledním případě však není jasné, zda ho v lokalitě někdo uměle nevysadil.

V lesních partiích má na východních svazích převahu borovice a smrk, na západních borovice, bříza a olše. Podle ochránců přírody je žádoucí postupně vytěžit vysázené jehličnany a nahradit je duby, jeřáby a habry. V podmáčeném dně údolí se jistě budou i nadále držet vlhkomilné olše. Stepní část je třeba chránit před nálety. Na druhou stranu keře a nálety skýtají ochranu pro hnízdiště řady pěvců včetně nejznámějšího z nich, slavíka.

Studánka U Svaté

Kdo si plánuje výlet do této části Vyškovska, určitě si nenechá ujít obhlídku přírodní rezervace Podsedky, která se nachází hned v sousedních Kožušicích rovněž směrem na jih od obce. I tam jsou hlavním předmětem ochrany vzácné rostliny.

Okolí Kožušic a Malínek v těsném podhůří Chřibů je lákavé pro turisty i cykloturisty, vede tamtudy žlutá pěší turistická trasa. Krajina je na Vyškovsku ojedinělá, tvoří ji zvlněný terén s nevysokými pahorky a hlubšími údolími s menšími partiemi topolových, borových a březových hájů. Z horizontu je krásně vidět na Střílky proslavené unikátním barokním hřbitovem a severozápadní část Buchlovských hor s rozhlednou Brdo na jejich nejvyšším vrcholu. Po polních cestách lze bez problémů dojít až do Snovídek, kde se stýkají Chřiby s východní výspou Ždánického lesa.

Z nejbližších zajímavostí v okolí Malínek je potřeba vyzdvihnout studánku U Svaté, která se nachází zhruba uprostřed cesty mezi Brankovice a Malínkami po pravé straně silnice I/50 ve směru na Uherské Hradiště. K místu lze odbočit automobilem, zato je velmi obtížně dostupné pro pěší. Studánku s kapličkou a křížem obnovilo od roku 2009 brankovické sdružení Branek s přispěním dobrovolníků a dárců.

Vážení čtenáři, seriál Přírodní krásy Vyškovska najdete také v tištěné podobě každou středu ve Vyškovském deníku Rovnost.