Neuvěřitelně bohatá a vzácná flóra i zajímavá kulturní tradice se váže k rezervaci Hašky poblíž bučovické místní části Černčín. Dobře ji znají nejen milovníci přírody z této vesnice, ale i Nevojic, Bučovic, Vícemilic a dalších obcí v okolí.

Hašky jsou jakousi zvláštností v krajině Vyškovska, kterou vesměs tvoří listnaté nebo smíšené lesy, pole, často bohužel rozsáhlé lány s monokulturami, louky a sady, mnohdy už zpustlé. Odborníci je označují za pozůstatek teplomilných stepních společenstev ponticko – panonského typu. Tedy dávných stepí obvyklých třeba v oblasti dnešního Maďarska, na nichž vždy rostla zajímavá květena. Rostliny, které by jinak vypudili první průkopníci vznikajícího lesa, jako jsou borovice a břízy.

Vzácné vstavače

Jaké vzácnosti lze vlastně v příhodnou dobu, tedy zejména v dubnu a květnu, na Haškách spatřit? Například krásné vstavače, třeba vstavač vojenský, ale i další ojedinělé rostliny, jako je například bělozářka větvitá, oman srstnatý a vrbolistý, třemdava bílá, hvězdnice chlumní, koniklec velkokvětý, kozinec rakouský, zvonek sibiřský, dřín obecný, divizna brunátná, len tenkolistý a další. Celkem se na Haškách vyskytuje sto pětačtyřicet druhů cévnatých rostlin, z nichž je devatenáct chráněných.

Lidé většinou přírodu ničí, v tomto řídkém případě ji ale pomohli uchovat. Původně byly totiž na místě Hašek pastviny a sady, které lidé obhospodařovali a bránili tak stepní květenu před invazí lesa. Dnes tuto činnost nahrazují dobrovolníci s kosami. Les, konkrétně Černecký hájek, je nedaleko a hrozí, že by Hašky v budoucnu pohltil.

I když jsou Hašky proslulé hlavně díky vzácné flóře, lze tam spatřit i mnoho příslušníků živočišné říše. „Z ptactva jsem tam pozoroval krkavce, různé pěvce nebo třeba žluvu. Objevují se tam také jezevci a vzácný netopýr malý, ještěrky, z hmyzu kudlanka nábožná,“ informoval Petr Kudlička z Černčína, který se ve volných chvílích věnuje pozorování přírody.

Přírodní rezervaci Hašky československý stát vyhlásil už v roce 1982. Rokládá se na ploše necelých pěti hektarů. Veškerá fauna i flóra je tam přísně chráněná.

Poblíž Hašků se rozkládá Černecký hájek vyhlášený mezi houbaři. Z pamětihodností lze také zmínit nesmírně starou lípu. Památný strom prý kdysi poškodili už v dospělém věku Švédové za třicetileté války.

Přírodní jeviště

Hašky nemají význam jen jako oáza klidu a přírodní krása. Místní je vzpomínají i jako místo, kde se odehrávala populární ochotnická představení. Divadelní představení tam organizoval mezi místními nesmírně oblíbený řídící učitel Vítězslav Bílek, kterého později nacisté popravili za odbojovou činnost.

Podobný charakter jako Hašky mají i chráněná území v okolí, Malhotky a Roviny. Těm se ale budeme věnovat v některém z příštích dílů.

Vážení čtenáři, seriál Přírodní krásy Vyškovska najdete také v tištěné podobě každou středu ve Vyškovském deníku Rovnost.