Další díly seriálu
Mikroregion Vyškovska
čtěte ZDE

Spádové obce se daly do spolku, protože chtěly společně zbudovat vodovody a kanalizace. „Mikroregion Rakovec vznikl z potřeby sloučit obce, které vypouštěním splaškových vod ničí životní prostředí. Proto jsme se rozhodli spojit a postavit kanalizaci. Původně s námi měly být v mikroregionu i Nemojany a Luleč. Ty ale nakonec měly vlastní plány,“ vysvětlil vznik sdružení předseda mikroregionu a starosta Rousínova František Havíř.

Plán se tak nakonec nepodařil uskutečnit. „V Rousínově došlo ke sporu, protože část infrastruktury už spravovaly Vodovody a kanalizace Vyškov. Těm jsme předali náš projekt. Úředníci z něj ale vyřadili obce a dokonce i některé místní části Rousínova, což mě mrzí. Obce se tedy o kanalizaci začaly starat samy. V Komořanech je rozestavěná, v Tučapech plánují začít a třeba v Habrovanech ji dělají po částech, podle toho, jak mají peníze,“ informoval starosta.

Do žádných velkých akcí se tak sdružení obcí zatím nepouští. „Děláme spíš drobné věci. Například projektové dokumentace obcí, cyklostezek, rekonstrukce památek, kuchyní a třeba školek. Plány do budoucna zatím žádné nemáme. Záleží hodně na penězích a také na nových zastupitelích,“ řekl Havíř.

Území mikroregionu je velmi atraktivní a navštěvovanou lokalitou, protože sousedí třeba s Moravským krasem nebo Slavkovským bojištěm.
Ve spolupráci s obcemi a městy se už podařilo zřídit několik cyklostezek, které jezdci rádi využívají. „Využívaná je cyklostezka z Rousínova do Tučap. V plánu je i krásný projekt cyklostezky mezi Rousínovem a Habrovany. Poblíž jsou i Olšany, kam by také jedna mohla vést. Chtěli bychom, aby ji mohli využívat také chodci, maminky s kočárky a v zimě třeba běžkaři,“ představuje si předseda.

Nejen cyklostezky, ale také turistické trasy zavedou návštěvníky do krásné přírody v okolí. Patří mezi ne úbočí Drahanské vrchoviny, jako je vrch Kalečník, rozcestník U Tří javorů, nebo přírodní park Říčky.

První přínos, který členství v mikroregionu obcím přineslo, byla dotace na opravu památek. „Získali jsme dotaci ve výši jedenácti tisíc korun na opravu sakrálních památek, za kterou jsme nechali opravit sochu svatého Jana Nepomuckého. To byl asi první příspěvek. Jinak peněz z mikroregionu moc není, zatím si spíš vyměňujeme zkušenosti,“ vypověděla podbřežická starostka Libuše Přikrylová.

Na území mikroregionu Rakovec se nachází spousta sakrálních památek. Některé z nich jsou dokonce spojené se jménem slavného stavitele slavkovského zámku Domenicem Martinellim. Patří mezi ně například kostel svaté Máří Magdalény v Rousínově z přelomu 17. a 18. století. Kostely jsou také dominantou Habrovan, kde mají chrám z roku 1523 zasvěcený Nejsvětější trojici, nebo Podbřežic, který je zasvěcený svatému Petru a Pavlovi a jeho zajímavostí je bezpochyby čtyřcentový zvon z roku 1603.

V Rousínově žili svého času i židé. Do roku 1919 tam existovala židovská obec, což připomíná židovská synagoga z roku 1591 a židovský hřbitov.
K zajímavým a jedněm z nejstarších objektů bezesporu patří rousínovská renesanční radnice ze šestnáctého století. Zajímavým objektem je i habrovanský zámeček, který rod Gomperzů vlastnil až do vydání Benešových dekretů.

Mikroregion Rakovec
vznik: 12. března 2003
sídlo : Rousínov
předseda: František Havíř
členové: Habrovany, Komořany, Olšany, Podbřežice, Rousínov, Tučapy

Zdroj: mikroregion Rakovec

Vážení čtenáři, seriál Mikroregion Vyškovska najdete také v tištěné podobě každý čtvrtek ve Vyškovském deníku Rovnost