Další díly seriálu Přírodní krásy Vyškovska najdete ZDE

Přední Galašek se nachází na ploše necelého jednoho a půl hektaru v katastru obce Brankovice, zhruba půl kilometru severně od vesnice napravo od silnice Brankovice – Nemochovice. Orgány ochrany přírody Okresního národního výboru ve Vyškově ji vyhlásily přírodní památkou v červnu 1990.

Důvodem byl výskyt vzácných druhů rostlin, mezi něž patřil koniklec velkokvětý, hvězdnice chlumní, hořec křížatý, len žlutý, oman mečolistý, bělozářka větvitá a len úzkolistý.

Otázkou je, zda z těchto rostlin některé ještě v lokalitě přežívají pod zástinem stromů. „Přední Galašek v podstatě úplně zarostl náletovými dřevinami, jako je bříza, akát, lípa, jasan a borovice. Pamatuju, jak tam ještě zhruba před dvaceti lety rostly koniklece, ale to už je dávno pryč. Škoda,“ uvedl Ivo Bílek z občanského sdružení Branek Brankovice.

Z jižního svahu vedle bývalé skládky je tak dnes už vlastně les. Branek prý kdysi uvažoval o tom, že by chráněnou lokalitu obnovil, ale vzhledem k pracnosti a nákladnosti tohoto úkolu od něj nakonec upustil.

Přední Galašek dokládá, že přírodní krásy v našem okolí jsou dost zranitelné. Někdy nechybí moc a mohou úplně zaniknout. Řada podobných lokalit stojí před hrozbou zániku kvůli zanedbávání péče, jmenovat lze třeba Roznitál u Orlovic nebo Kuče u Malínek. Okolní les je ale nebezpečný pro řadu dalších. Kvůli tomu, že stát není schopný vypracovat plán péče, léta zarůstá i nejstarší rezervace na jižní Moravě: Větrníky u Letonic.

Lokalitu Přední Galašek prakticky pohltil okolní les.
Lokalitu Přední Galašek prakticky pohltil okolní les.

Smutný osud Předního Galašku nicméně neznamená, že nemá smysl se k této lokalitě vypravit. Místo samotné i okolí je totiž velice krásné. Hned v bezprostřední blízkosti se nachází obecní rybník zvaný Hlavatka, který Brankovičtí slavnostně otevřeli v roce 2002. Vznikl tak krásný biotop pro vodní ptáky a ryby, v sousedním mokřadu našli zase útočiště obojživelníci.

Skalní turisté mohou zavítat také k nedaleké studánce U Svaté mezi Brankovicemi a Malínkami nebo k přírodní památce Kuče u Malínek.

Ti z nich, kteří mají rádi také historii, se mohou po žluté turistické trase vypravit do nedalekých Nemochovic a pokračovat ve stopách partyzánského oddílu Olga v lesích Litenčické pahorkatiny.

Vážení čtenáři, seriál Přírodní krásy Vyškovska najdete také v tištěné podobě každou středu ve Vyškovském deníku Rovnost.