Další díly seriálu Přírodní krásy Vyškovska najdete ZDE

V dnešním díle našeho seriálu věnovaného přírodním krásám regionu si představíme rezervaci, která se poněkud liší od těch, jež jsme si zatím představili. Nachází se totiž těsně za hranicí okresu, na Hodonínsku. Přesto jsme ji zařadili do našeho cyklu, protože na Bučovicku ji místní dobře znají a v podstatě považují za přirozenou součást okolí. Přírodní rezervace U Vrby je na rozdíl od prakticky všech lokalit, o nichž náš seriál pojednával, vyloženě lesním komplexem.Rezervaci vyhlásily orgány ochrany přírody v roce 1994. Nachází se v katastru obce Lovčice na ploše třiceti hektarů těsně pod nejvyšším bodem Ždánického lesa, vrcholem U Slepice, a to čtyři kilometry severovýchodně od Ždánic v nadmořské výšce 340 až 425 metrů. Zhruba sedm set metrů odtamtud pramení potok Jordánek.

Lokalita je nejpůvodnější součástí Ždánického lesa. Lesní porosty tam tvoří převážně bučiny, případně dubové bučiny. V menší míře se tam vyskytují i další druhy stromů, a to habry, lípy, břízy nebo javory babyky.

Bohatá květena a vzácný hmyz

Bučiny Ždánického lesa mívají bohaté bylinné patro se zajímavou květenou. U Vrby se vyskytují svízele, ostřice chlupatá, hvězdnatec čemeřicovitý, kyčelnice cibulkonosná, lipnice hajní, pestrobarvec petrklíčový, kropenatec žíhaný, jestřábník zední a další zajímavé byliny.

Zvířena této oblasti je také bohatá, žijí tam zejména chránění ptáci, jako třeba holub hřivnáč, datel černý, krkavec velký, kalous ušatý, žluva hajní a dokonce prý i velmi vzácný lelek lesní.

U Vrby se vyskytují také vzácné druhy hmyzu, jako třeba tesařík bukový a obrovský nebo motýl hřbetozubec jarní. S trochou štěstí tam lze spatřit roháče obecného, běláska topolového nebo motýla batolce duhového.
Pokud jde o savce, zcela běžně se tam vyskytuje černá zvěř, jeleni, srnčí zvěř, jezevci a celá řada dalších druhů.

Musíme se také zmínit o houbách. Ždánický les je rájem houbařů. Nutno ale podotknout, že na území rezervace není povoleno sbírat ani hřiby, ani květiny. Vzácně se tam vyskytuje třeba chráněný hřib královský, choroš oříš zvaný místními baranička, kozák dubový, snad i extrémně vzácná muchomůrka císařská. Zcela běžně pak hřib dubový, muchomůrka růžovka, suchohřib plstnatý, suchohřib žlutomasý a řada dalších obvyklých druhů hub včetně smrtelně jedovaté muchomůrky zelené.

K rezervaci se lze velmi dobře dostat pěšky nebo na kole po cyklostezce číslo 5097 buď od autobusové zastávky Červený kříž mezi Kloboučky a Ždánicemi nebo v opačném směru od letního tábora Jitřenka poblíž Nevojic a Klobouček.

V okolí si lze prohlédnout jednotlivá stanoviště naučné stezky Ždánickým lesem.

Vážení čtenáři, seriál Přírodní krásy Vyškovska najdete také v tištěné podobě každou středu ve Vyškovském deníku Rovnost.