Další díly seriálu Přírodní krásy Vyškovska najdete ZDE

Své dominantní postavení mezi všemi přírodními krásami Vyškovska si uchovaly dodnes, ostatně patří mezi nejvzácnější přírodní poklady celé jižní Moravy

Větrníky jsou součástí Větrnické vrchoviny, která je součástí Bučovické pahorkatiny. Nacházejí se nedaleko stejnojmenného vrcholu asi tři kilometry severovýchodně od Letonic, v katastru této obce. Jsou dobře patrné z okolní krajiny, tvoří dominantu v polích mezi Dražovicemi, Lysovicemi a Letonicemi.

Podobně jako Rašovický zlom, Hašky a další rezervace v jižní části okresu i Větrníky jsou stepní lokalitou s širokolistými trávníky a spoustou krásných a vesměs chráněných květin. Větrníky jsou ale mnohem rozsáhlejší, zabírají takřka osmadvacet hektarů a také výskyt vzácné flóry je tam mnohem rozmanitější.

Výčet chráněných rostlin rostoucích na Větrnících je skutečně impozantní. Patří k nim chrpa čekánek, žluťucha menší, smldník alsaský, smldník jelení, tolice srpovitá, šalvěj luční, svízel syřišťový, zvonek klubkatý, hlaváč bledožlutý, kavyl tenkolistý, koniklec velkokvětý, koniklec luční, zvonek boloňský, zvonek hadincovitý, třezalka ozdobná, kosatec různobarvý, lněnka Dollinerova a další.

Na Větrnících najdeme i dřeviny, například plané třešně, hloh, divoké trnky a růže.
Tuto národní přírodní rezervaci obývají také četné druhy vzácného stepního hmyzu, zejména kobylky a sarančata. Mezi nimi vyniká třeba kobylka křídlatá nebo saranče vlašská i jiné druhy, jež ani nemají české jméno.

Vzácná kobylka už dávno zmizela

Z nich obývala Větrníky kdysi i kobylka Gampsocleis glabra. Ta se ale od padesátých let na našem území neobjevila. V 19. století ji vědci zaznamenali u Litoměřic a v roce 1951 právě na Větrnících. Výčet vzácného hmyzu uzavírá třeba majka fialová nebo kudlanka nábožná.

Své útočiště našli na Větrnících i chránění plazi, například ještěrky, i ptáci, jako třeba křepelka polní, ťuhýk šedý, který si nabodává ulovený hmyz na trny keřů, a pěnice vlašská.

Lidé dřív využívali Větrníky k pasení dobytka, zejména ovcí. To lokalitě prospívalo, protože nezarůstala nálety, které jinak zadusí vzácnou flóru. Dnes musejí vyžínat Větrníky i jiné podobné rezervace dobrovolníci.

Větrníky jsou dobře přístupné po polních cestách z Letonic i sousedních Dražovic. Lokalita požívá nejpřísnější ochrany, takže tam není možné nic trhat, sbírat nebo dokonce ničit.

Vážení čtenáři, seriál Přírodní krásy Vyškovska najdete také v tištěné podobě každou středu ve Vyškovském deníku Rovnost.