Předsedou se stal dlouholetý jednatel Viktor Vondra a knihovníkem Robert Marvan. Knihovna sídlící v budově Živnostenské školy byla po válce v dezolátním stavu. Dveře byly vypáčené, knihy rozházené a potrhané a peníze ukradené. Všechna okna byla bez skel. Pracovníci provedli revizi knih, vyřadili fašistickou a tendenční literaturu a opět začlenili do fondu knihy vyřazené v době okupace – zhruba osm set svazků.