Velký pátek 21. 3.
Velkopáteční křížová cesta:
15.00 DRAŽOVICE, RAŠOVICE, KŘIŽANOVICE, LETONICE
Velkopáteční obřady:
17.00 LETONICE,
19.00 DRAŽOVICE

Bílá sobota 22. 3.
adorace u Božího hrobu:
9.00 – 10.00 KŘIŽANOVICE, 10.00 – 11.00 LETONICE, 14.00 – 17.00 DRAŽOVICE
vigilie Vzkříšení Páně a obřady svěcení ohně, vody
a paškálu: 19.00 DRAŽOVICE

Boží hod velikonoční, neděle 23. 3.
slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše svatá a svěcení velikonočních pokrmů: 8.00 DRAŽOVICE,
9.30 LETONICE, 11.00 KŘIŽANOVICE

Velikonoční pondělí 24. 3.
8.00 DRAŽOVICE, 9.30 LETONICE,
11.00 RAŠOVICE.