Zdeňka Žáčková, 1927, Křenovice † 7. 8.

Jiřina Spáčalová, 1932, Lovčičky † 7. 8.
František Charous, 1934, Orlovice † 7. 8.
Ing. Jiří Kubín, 1950, Vyškov † 7. 8.
Josef Chyťa, 1928, Habrovany † 7. 8.
František Župka, 1929, Vyškov † 7. 8.
Marie Dřínovská, 1924, Otnice † 8. 8.
Marie Babyrádová, 1922, Luleč † 8. 8.
Jan Suchomel, 1928, Kozlany † 8. 8.
Vlastimil Dofek, 1955, Hodějice † 8. 8.
Jaroslav Jetela, 1928, Křenovice † 9. 8.
Vlasta Jansová, 1929, Vyškov † 9. 8.
Dana Majerníková, 1958, Křenovice † 9. 8.
Drahomila Kubíčková, 1925, Letonice † 10. 8.
František Hajzler, 1927, Vyškov † 10. 8.
Stanislav Paseka, 1937, Křižanovice † 11. 8.
Jarmila Zoufalá, 1920, Vyškov † 11. 8.
Kateřina Koktavá, 1921, Vyškov † 11. 8.
Bohuslav Haizler, 1921, Komořany † 11. 8.
Karel Vrtílek, 1936, Vyškov † 12. 8.