Jiřina Dvořáková, 1927, Vyškov † 17. 10.
Pavel Kudlička, 1957, Drnovice † 21. 10.
Ludmila Švédová, 1950, Vyškov † 21. 10.
Vojtěch Tihelka, 1944, Drnovice † 22. 10.
Milada Kučerová, 1937, Milonice † 22. 10.
Vlasta Šebestová, 1955, Kojátky † 23. 10.
Ing. Pavel Zacpal, 1963, Vyškov † 23. 10.
Marie Švarcová, 1921, Nesovice † 24. 10.
Ludmila Sotulářová, 1921, Drnovice † 25. 10.
Božena Cetkovská, 1923, Vyškov † 26. 10.
Leopold Kopecký, 1944, Vyškov † 26. 10.
Ludmila Miklová, 1931, Vyškov † 27. 10.