Katarína Žahourková, 1945, Slavkov u Brna † 5. 12.
Anna Jelínková, 1940, Kozlany † 5. 12.
Milan Čech, 1970, Snovídky † 6. 12.
Františka Matulová, 1921, Hostěrádky-Rešov † 6. 12.
Anna Zimáková, 1943, Vyškov † 7. 12.
Irena Chládková, 1954, Slavkov u Brna † 7. 12.
Karolina Pantůčková, 1934, Hostěrádky-Rešov † 8. 12.
Marie Smísitelová, 1936, Kloboučky † 8. 12.
Jana Plisková, 1968, Luleč † 9. 12.
Luboš Knapil, 1967, Rousínov † 10. 12.
Blanka Flőhslerová, 1953, Rousínov † 10. 12.
Květoslava Prachařová, 1942, Drnovice  † 11. 12.
Anna Chmelařová, 1929, Křenovice † 11. 12.
Josef Svoboda, 1930, Bohdalice † 11. 12.