Česká str. sociálně demokratická 40.44 %
Křesťansko demokrat. unie – Č. str. lidová 21.44 %
Komunistická strana Čech a Moravy 16.12 %
Občanská demokratická strana 12.26 %
Strana zelených 2.20 %
Nezávislí 1.78 %
Moravané 1.61 %
SNK Evropští demokraté 1.39 %
Dohoda pro Jižní Moravu 0.73 %
Dělnická str. - zrušení poplatků ve zdr. 0.52 %
Česká strana národně socialistická 0.44 %
Strana zdravého rozumu 0.29 %
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 0.27 %
Konzervativní koalice 0.13 %
Alternativa 2008 0.11 %
Sdružení pro rep. - Republ. str. Čsl. 0.10 %
SDŽ-Strana důstojného života 0.09 %
Folklor i Společnost 0.00 %