Budete první ženou v čele vyškovské radnice. Jaký to pro vás má význam?

Je pro mě velkou ctí a obrovským závazkem zastávat funkci starostky našeho krásného města. Pracovat pro rozvoj, naše obyvatele, jejich děti, pomáhat lidem, kteří se ocitli v krizové situaci, to dává mému životu smysl.

Cítíte podporu od blízkých?

Moje rodina mě vždy podporovala, protože velmi silně vnímá, jak mě moje práce naplňuje a jak ji miluji. Naučili se žít i s tím, že můj pracovní den je většinově mnohem delší, než je obvyklé. A o to intenzivněji pak prožíváme společné chvíle, kdy mám volno.

Vesnice Rybníček na Vyškovsku.
Vyhrožování zabitím: volby v Rybníčku na Vyškovsku skončily ostudou

Kde aktuálně vidíte nejzásadnější problémy Vyškova?

Mezi nejzásadnější problémy patří nedostatek parkovacích míst, podobně jako v jiných městech, a neutěšený stav některých cest. V souvislosti s velkou bytovou výstavbou pak nedostatek míst v mateřských školách, dostupné bydlení pro mladé rodiny s dětmi a naše penzisty. A samozřejmě kulturní sál adekvátní našemu městu.

Současná energetická krize zasahuje příjmy a výdaje města, s přihlédnutím k další eskalaci na Ukrajině se to pravděpodobně nezlepší. Očekáváte výraznější omezení možností Vyškova pro investice?

Začínáme pracovat na rozpočtu pro příští rok. Není to vůbec jednoduché, protože informace ze strany vlády týkající se energií nejsou zcela jednoznačné. Protože jsme v minulém volební období ušetřili přibližně sto šedesát milionů korun, nemusíme zásadně omezovat investice, a tedy budeme pokračovat v započatých projektech.

Zástupci jednotlivých uskupení už ve Vyškově podepsali koaliční dohodu.
Změna ve Vyškově: stejná koalice, ale jiný starosta. Město nově povede Šulcová

Na co konkrétně se chcete nadcházející období zaměřit?

Po zasedání ustavujícího zastupitelstva budu projednávat návrh rozpočtu s dalšími členy vedení města a politickými kluby. Z toho pak vzejdou priority pro rok 2023, ve kterých bude především řešení těch nejzásadnějších problémů, tedy rozšiřování parkovacích míst, opravy silnic, rozšíření kapacit mateřských škol, rekonstrukce Besedního domu, zámecké zahrady, příprava bytové výstavby pro mladé a seniory a Nové scény. A také příprava infrastruktury pro stavbu rodinných domů pro mladé rodiny.

Kompletní výsledky komunálních voleb ve Vyškově najdete ZDE 

Už roky je uzavřený vyškovský pivovar kvůli soudním sporům. Budete i nadále usilovat o jeho získání pro město?

Areál pivovaru je strategickou záležitostí. Máme připravenou studii jeho využití. A hlavně, areál pivovaru má obrovský potenciál jak pro místní, tak i pro turistický ruch, s čímž souvisí i příležitosti pro podnikatele. Uvědomuji si, že jeho odkoupení bude nákladné, ale díky uspořeným prostředkům zvládnutelné.

Jak hodnotíte dosavadní spolupráci v koalici?

Vnímám to tak, že naše koalice už v minulém období přinesla změnu, kterou občané očekávali. Proto jsme z dosavadních sedmnácti mandátů společně získali mandátů devatenáct. Ač zasaženi bezprecedentními krizemi, jsme díky velmi dobré spolupráci splnili téměř všechny cíle z našeho programového prohlášení, získali jsme pětadevadesát milionů z dotačních prostředků, proinvestovali 607 milionů a ušetřili sto šedesát milionů korun. Jsme tým lidí, který si věří a táhne za jeden provaz, rozumí problémům města a lidí, a to je pro mě podstatné.

Ilustrační foto
V zastupitelstvu Vyškova končí levice. Doplácí i na konec ve Sněmovně

Zmínila jste téma obytné výstavby, ve městě se řeší hned několik rozsáhlých projektů. Je na to připravená infrastruktura?

Vytvořili jsme pravidla stanovující podmínky výstavby v zastavěném území, mezi něž patří povinnost určité plochy zeleně a veřejných prostranství vzhledem k velikosti pozemku, dostatečný počet parkovacích míst jak pro obyvatele, tak i veřejných, popřípadě i výstavba dětských hřišť.

Bude na to připravené také školství?

Největším problémem vyplývající z rozsáhlé bytové výstavby je nedostatek míst v našich mateřských školách. Máme připraveny dva projekty na rozšíření kapacit Mateřské školy Sochorova a Mateřské školy Rychtářov. V příštím roce chceme první projekt uskutečnit, pokud nebudou nějaké nepředvídatelné problémy v dodavatelských vztazích, se kterými se v této krizové době občas setkáváme. V základních školách je situace lepší.