ZMĚNIT REGION
Zavřít mapu

SENÁTNÍ VOLBY

2. - 3. a 9. - 10. října 2020
Senátní volby 2020 Kandidáti Obvod Příbram Ing. Jiří Burian
Komerční prezentace
Ing. Jiří Burian

Ing. Jiří Burian

Občanská demokratická strana

Ing. Jiří Burian po absolvování gymnázia v Sedlčanech studoval od roku 1966 na stavební fakultě ČVUT v Praze, obor pozemní stavitelství. Toto studium ukončil státní závěrečnou zkouškou v roce 1971. V 70. letech pracoval jako stavbyvedoucí na různých stavbách v Praze a v 80. letech jako vedoucí odboru výstavby MěNV v Sedlčanech.

V roce 1991 se stal spoluzakladatelem ODS v Sedlčanech.

Starostou města Sedlčan od r. 1990 – 2018, dlouholetý zastupitel Středočeského kraje

Senátorem Parlamentu České republiky od r. 2014

V Senátu postupně zastával a zastává řadu funkcí, od člena Podvýboru pro dopravu a energetiku, člena Stálé komise pro rozvoj venkova, místopředsedy Ústavněprávního výboru, člena Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy až po předsedu Stálé komise voda – sucho.

Ve svém volebním obvodě se průběžně věnuje aktivitám Sdružení obcí Sedlčanska, kde jednou z posledních akcí Sdružení je vybudování cyklostezky, aktivně se podílel a sleduje vývoj Chráněné krajinné oblasti Brdy a výrazně se angažuje v realizaci dálnic D3 a D4 a souvisejících dopravních stavbách.

Je ženatý, manželka je praktickou lékařkou, syn pracuje v tiskařském oboru a dcera je klinickou psycholožkou.

"Jako úkol pro další mandát v případě zvolení vidím, vedle rutinních povinností, pokračování práce na nutném sblížení pozic dvou klíčových resortů pro oblast vody, tedy Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, a tím zajištění potřebné dynamiky a koordinace v plnění cílů zahrnujících i nezbytná opatření přírodě blízká, včetně zajištění dostatečného financování. Podobně je třeba vynaložit úsilí na překonání velkého dluhu v oblasti „osvěty“. Ani na tomto poli se stále nedaří zadání naplňovat i koordinovat práce. Vznikají a postupně zanikají či stagnují nejrůznější informační zdroje jednotlivých ministerstev a dalších účastníků Koncepce a řešitelů úkolů, aniž by o Koncepci a hlavně o řešení, cílech, náročnosti, ale i nezbytných a vyvolaných zásazích do životního stylu obyvatel byli právě občané cíleně dostatečně, odborně a s předstihem informováni. Pak není divu, že chápání řady opatření na zajištění vodních zdrojů se setkává s neporozuměním a odporem části veřejnosti, zejména v regionech, kde se nedostatek vody zatím plně neprojevil. A v neposlední řadě je tu i úkol dotáhnout práce na ústavní ochraně pitné vody."

Zadavatel: Občanská demokratická strana
Zpracovatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Tento obsah je součástí placené inzerce, nevyjadřuje názory ani postoje redakce.

Vyškovsko - hlavní zprávy