V jedné části obrovského pozemku se podle dostupných informací v minulosti nacházel židovský hřbitov.

Nedávno slavkovská radnice získala dopis od amerických Židů, již tam dokonce byli letos na návštěvě, kteří požadují, aby se město k tomuto místu také náležitě chovalo. „Židovský hřbitov, který se tam dřív nacházel, nechal zrušit majitel panství, hrabě Kaunic. Potom tam vznikl cukrovar,“ přiblížil historii místa slavkovský místostarosta Jiří Doležel.

Důkazem toho, že pohřebiště na daném území skutečně bylo, je nález náhrobního kamene přibližně před třemi lety. Židovská obec ovšem o místu posledního odpočinku ve Slavkově u Brna ví mnohem déle. Nyní se tam však již žádné artefakty svědčící o přítomnosti hřbitova nenacházejí. Pokud by tam ale někdo udělal vykopávky, což je v absolutním rozporu se židovskými náboženskými pravidly, ostatky nebožtíků by tam zcela jistě našel.

Aby tedy Židé zabránili jakémukoliv znesvěcení místa, obrátili se na vedení Slavkova. „Zastupitelé se budou zabývat otázkou, jestli na základě žádosti amerických Židů zahrnout pozemek do změny územního plánu,“ informoval tajemník slavkovské radnice Pavel Dvořák.

V podstatě jde o parcely, kde má snad už v příštím roce vyrůst prodejna řetězce Spar. „Pohřebiště se tuším nenachází zrovna v té části, kde má supermarket vzniknout,“ řekl Dvořák

Jak ještě upozornil místostarosta Doležel, místo není majetkem města. „Pokud by tomu bylo jinak, zcela jistě bychom se k tomu patřičně postavili,“ konstatoval Doležel.

Podle něj dokonce američtí rabíni měli zájem přijet na dnešní zasedání zastupitelstva, které se koná od sedmnácti hodin v zasedací místnosti radnice. Podle informací, které se redakci Vyškovského deníku Rovnosti podařilo získat u plzeňské židovské obce, která spolupracuje s americkými kolegy, vedení města nepovažuje jejich přítomnost na jednání za důležitou.