To si totiž letos připomíná desáté výročí svého založení, a oslavovat se rozhodlo rovnou desítkou akcí.

Jednou z nich je výstava, která se právě koná v galerii Turistického informačního centra ve Vyškově. Kromě ní se členové mohou těšit i na dubnové otvírání studánky Pod Barvínkem, květnový výlet na Kralický Sněžník či říjnové setkání s archeologem u středověké osady Bystřec v Rakovci.

„Výstava s názvem 10 let Barvínku představuje činnost našeho sdružení a snaží se upozornit na nejdůležitější aktivity a mezníky v jednotlivých letech jeho života,“ vysvětluje předsedkyně sdružení Marie Zouharová.

Lidé se tak na jednotlivých panelech rok po roce seznámí s aktivitami Barvínku.

„Naše občanské sdružení sídlí v malé vesničce Podomí na jihovýchodním okraji Drahanské vrchoviny nedaleko Moravského krasu. Posláním Barvínku je sdružovat občany, kteří se věnují výchově a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, ochraně přírody a krajiny. Spolupracujeme se školami, s občanskými sdruženími pro děti a mládež, podporujeme získávání a zvyšování pedagogické i odborné způsobilosti svých členů,“ vypočítává Zouharová.

Cílem sdružení, pojmenovaného podle nenápadné rostliny, je podle ní všestranně rozvíjet osobnost dětí i mládeže, vychovávat občany ke spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí a rozvoj regionu. „Chceme naplňovat odkaz profesora Ervína Černého – Křetínského, který vyjádřil následujícím veršem: „Má vesničko, všemi kořeny jsi zarostlá ve mně. Tvou budoucnost vidím v dětech, minulost čtu z polí, luk a lesů…,“ cituje Zouharová.

Za deset let svého působení přitom stihl Barvínek vyrůst do krásy. „Barvínek byl jedním z prvních občanských sdruženích na Drahanské vrchovině, kde za svoji desetiletou existenci vstoupil do povědomí široké veřejnosti. Neznámým dokonce není ani za hranicemi Jihomoravského kraje,“ upozorňuje předsedkyně sdružení.

V roce založení byla přitom posláním Barvínku jen mimoškolní výchova dětí a mládeže. „Již o tři roky později se posláním občanského sdružení stala navíc také ochrana přírody a krajiny. Z mimoškolní činnosti vyrostl již v roce dva tisíce jedna školní klub při Základní škole Podomí.

Od roku dva tisíce pět má Barvínek svoji kancelář a finanční prostředky na jednoho zaměstnance Sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji, který poskytuje poradenské služby nejen dobrovolníkům, místním samosprávám, ale také veřejnosti,“ vysvětluje Zouharová.

Občanské sdružení Barvínek mimo jiné také usiluje o spolupráci místních samospráv s veřejností na principech místní Agendy 21. „Bez ohledu na profesionalizaci je však hlavním pilířem činnosti dobrovolnická práce členů i příznivců Barvínku, za což jim určitě patří poděkování,“ dodává Zouharová.