Tak třeba podle ředitele slavkovských technických služeb Radoslava Lánského je leckdy údržba zámeckého parku a zároveň ochrana takřka neslučitelná. „Selský rozum někdy zůstává stát. Na každý zásah, jako je třeba kácení, musíme mít souhlas památkářů a kraje. Problém bývá hlavně s přestárlými stromy. Obývá je totiž chráněný brouk, takže je není možné kácet. Přitom ale můžou být nebezpečné a taky nepůsobí moc esteticky,“ zmínil jeden z problémů Lánský.

Duté stromy si v parku oblíbil kriticky ohrožený brouk páchník hnědý. Právě proto zahrada patří do soustavy evropsky chráněných lokalit Natura 2000. „Tento druh brouka vyžaduje k životu trouchnivé dřevo. Je jasné, že Agentura ochrany přírody a krajiny má zájem na tom, aby měl co nejlepší podmínky k životu. To znamená co nejvíc ztrouchnivělých stromů,“ potvrdil vedoucí odboru životního prostředí slavkovského městského úřadu Miroslav Zavadil.

Podle něj sice soužití s broukem, který je příbuzný se zlatohlávky, není úplně jednoduché, dá se ale zvládnout. „Ztrouchnivělý strom lze pokácet a odstavit třeba ke zdi. Tlít musí celkem tři roky, aby se zdárně dokončil vývoj hmyzu,“ objasnil Zavadil.

Řediteli technických služeb Lánskému je přesto trnem v oku především stav některých stromů. „Některé jsou už dost přestárlé. Stromy v aleji vedoucí na Křenovice jsou zase po loňských záplavách podmáčené. Hrozí, že se některý z nich zřítí. Jenže kácení vyžaduje souhlas orgánů ochrany památkové péče. A navíc by spolu s obnovou asi vyšlo na desítky milionů,“ nastínil Lánský.

Obnova slavkovských alejí tvořených vesměs jírovci a lipami, jež kdysi vysadili zahradníci šlechtického rodu Kouniců, je přitom podle Lánského dost problematická. „Podle nařízení památkářů nelze některé aleje dosazovat,“ upozornil Lánský.

Náměstek pro památkovou péči z brněnského územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha však jeho vyjádření zmírnil v tom smyslu, že omezení se vztahuje jen na severní alej pod slavkovskou oborou.

Nicméně ze statutu Národní kulturní památky zatím není nijak zvlášť nadšený ani starosta města Slavkova Ivan Charvát. „Netajím se tím, že zazlívám ministerstvu kultury, že zámek na seznam národních kulturních památek zařadilo bez našeho vědomí. Je to samozřejmě prestiž, která nám ale zatím kromě různých komplikací nic moc hmatatelného nepřinesla. Domnívali jsme se, že nám tato skutečnost přinese větší možnosti v přístupu k dotacím, to jsme se ovšem zatím zklamali,“ prohlásil Charvát.