Terezii z Lisieux, ženě, kterou papež Jan Pavel II. označil za učitelku církve, věnoval výstavu v Obecním vlastivědném muzeu ve Švábenicích známý kustod, sběratel a kronikář Libor Pištělka. Po sérii expozicí zaměřených na malíře poprvé vytvořil čistě náboženskou výstavu. Mohla by mít podtitul „I toto jsou dějiny“.

„Zpočátku jsem váhal, zda náboženské téma přiláká lidi. Ale všimnul jsem si, že v mnoha soutěžních pořadech se opakují různé otázky i s církevní tématikou a že vzbuzují velký zájem. Domnívám se, že i tato výstava bude mít u návštěvníků ohlas,“ tvrdí Pištělka.

Ten má k náboženské tématice blízko. Je správcem také ojedinělého kostelního muzea, které na obecní plynule navazuje. Vystavuje plastiky, tisky a jiné předměty z minulosti kostela, fary i Švábenic.

Pištělka je přesvědčený, že i v dnešní moderní, uspěchané době, mají osudy světice lidem co říct. „Terezie byla úplně normální mladý člověk, schopný se nadchnout, otevřený pro všechno dobré, toužící po uznání, dychtící po vědění, citlivý a svéhlavý. Zažila těžkosti i mezní zkušenosti. Silnou vůlí a silou víry překonala každou překážku svého života. Jistě nadále mnoho lidí objeví v Terezii vzor,“ myslí si Pištělka.

Expozici o světoznámé světici lidově známé jako Terezička Ježíškova, vytvořil Pištělka u příležitosti sto pětatřiceti let od jejího narození a sto dvaceti let od vstupu na Karmel v Lisieux.

„Výstavu jsem rozdělil na tři části. V první se zájemci seznámí s rodištěm a dětstvím Terezie, s rodiči, příbuznými, sestrami a školou. Ve druhé části pak s životními osudy před vstupem a pak z jejího pobytu na Karmelu v Lisieux. Třetí část jsem vytvořil na téma Svatá Terezie dnes, o cestách jejích relikvií po celém světě,“ popsal expozici kustod.

Návštěvníci uvidí přes patnáct stovek obrázků, fotografií, pohlednic, knih a jiných dokumentů z jejího života.

Výstava potrvá v muzeu, které se nachází v sousedství švábenického kostela, do dvaadvacátého června. Je otevřená každou neděli od čtrnácti do sedmnácti hodin.