KDY: 31. října
KDE: Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově
ZA KOLIK: vstupné volné

Výstavu Knihovna ve Vyškově 1919 - 2019 připravila vyškovská Knihovna Karla Dvořáčka. Výstava je součástí projektu S námi přijde zákon - oslavy 100. výročí vyhlášení prvního knihovního zákona. Návštěvníci se ve druhém podlaží knihovny dozví zajímavosti z historie knihovny. Na základě dokumentů ze Státní okresního archivu Vyškov a dobového tisku je na výstavě představena činnost Veřejné knihovny města Vyškova v období první republiky. Další období z historie knihovny, ať to byla od 50. let Okresní lidová knihovna ve Vyškově, od 70. let Okresní knihovna Vyškov a od roku 1992 Knihovna Karla Dvořáčka, jsou přiblíženy materiály a dobovými fotografiemi z archivu knihovny, články z našeho života Vyškovských novin.