Návštěvníci se dozví, proč se rozhodl dobrovolně stoupat do strmých kopců Kavkazu a proč jeho trasa vedla do neznámých vesnic, které lze najít jen na detailních mapách. O dobrosrdečnosti místních a dalších zážitcích povypráví cestovatel od páté hodiny odpoledne v sále Hanáckého statku.

KDY: 6. února od 17.00
KDE: Vyškov
ZA KOLIK: obvyklé vstupné