KDY: do 14. prosince
KDE: online, webové stránky vily Stiassni - po uvolnění vládních opatření vila Stiassni, Hroznová 14, Brno
ZA KOLIK: 30 korun

Výstava se koná u příležitosti výročí 150 let od narození slavného architekta Adolfa Loose. „Je věnována Loosovým žákům a následovníkům a jejich dílu na území dnešní České republiky. Ač šlo o špičkové architekty, vinou toho, že byli buď židovského původu nebo šlo o české Němce či Rakušany, jejich dílu nebyla v minulosti vždy věnována velká pozornost," upozornil vedoucí Metodického centra moderní architektury v Brně Petr Svoboda.

Mezi Loosovy žáky patřili třeba Felix Augenfeld, Jacques Groag, Alfons Hetmanek, Heinrich Kulka, Karel Lhota nebo Rudolf Wels. Z dalších spolupracovníků Adolfa Loose výstava přibližuje například tvorbu Ernsta Wiesnera nebo Jana Víška.