Návštěvníci se často přesvědčovali, zda je socha "opravdu živá". Iluze byla mnohdy tak dokonalá, že čekali dlouhé minuty na projevy života sochy.

Zároveň se v jiné části parku soustředili tvůrci na bodyart neboli malování na tělo. Z této specifické umělecké formy vznikl tucet děl, které na svých tělech předváděly modelky při závěrečném defilé na zámecké kašně.