I z ní si mohou návštěvníci udělat dobrý obraz o tom, za jakých podmínek se zde lidé z okolí Kuřimi schovávali před nálety.