„Doporučení všem zdravotnickým zařízením lůžkového typu k vyhlášení zákazu návštěv proto zůstává v platnosti,“ zdůraznila Ciupek.
Jako prevenci hygienici doporučují dodržovat zásady hygieny rukou a dýchacích cest. „V případě vzniku onemocnění pak věnovat náležitou pozornost léčbě a onemocnění nepřecházet,“ doporučili hygienici.