Spolupracující orgány chtějí během následujících let dokončit projekty, které nedokončily v předchozích letech. „Ještě chybí postavit několik čistíren a kanalizací,“ řekl ředitel pro správu povodí Antonín Tůma.

Projekt zaplatí město Brno napůl s krajem. Povodí pak přispěje všemi odbornými pracemi. „Věříme, že udržíme a ještě vylepšíme možnost rekreace na Brněnské přehradě,“ uvedl náměstek brněnského primátora Martin Ander.

„Obcím chceme pomoci dotacemi pro zřízení kanalizace nebo vodovodu,“ dodal člen Rady Jihomoravského kraje Vít Rajtšlégr.

Spolupráci chválí starosta Chudčic na Brněnsku Vladimír Kalus. Zároveň žádá, aby kraje vytvořily společný projekt, který pomůže obcím podél Svratky s vybudováním kanalizací. „Obce často mají problém s administrativní zátěží, kvůli které se sami do vybudování nepouštějí,“ sdělil chudčický starosta.

Projekt funguje od roku 2010 a obyvatelé si již za tu dobu všimli zlepšení. „Je vidět, že přehrada je v lepším stavu než dřív. Dnes se tam můžu vykoupat bez rizika, že bych z vody vylezla zelená,“ řekla Eva Weinbergerová z Brna.

ONDŘEJ VACULÍK