Uskutečnil se v sobotu. Součásti akce byla celá řada odborných konferencí, akademických přednášek a komentovaných prohlídek. Zájemci o studium na lékařské fakultě měli možnosti získat detailní přehled o přijímacím řízení, seznámit se s výhodami studia i možnostmi výjezdů do zahraničí.