„Znamená to, že osoby přijíždějící z České republiky jsou povinny při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší 72 hodin,“ informovalo na svých webových stránkách Velvyslanectví České republiky ve Vídni.

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami na vlastní náklady izolovat ve vhodném ubytování a do 48 hodin požádat o provedení testu na koronavirus. "V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena," stálo ve vyjádření z velvyslanectví.

Porušení shora uvedených cestovních omezení může být postiženo pokutou až do výše 1450 eur.

Výjimku mají například pendleři, studenti či školáci, rodinní příslušníci a životní partneři. Důvody k cestě do alpské země však musejí prokázat kopií dokladů či potvrzeními ze škol nebo od zaměstnavatelů. "U plánovaných událostí v Rakousku, jako jsou svatby, křty, oslavy narozenin či nepravidelné návštěvy životních partnerů, se však uplatní obecná pravidla pro příjezd do Rakouska, to je. v případě příjezdu z České republiky buď test, nebo karanténa," upozornili z velvyslanectví.