Mohl byste blíže popsat koronavirus a proč napadá plíce?
Patří, stejně jako virus chřipky, HIV virus nebo virus hepatitidy C, mezi takzvané RNA viry. Koronaviry jsou neživé kulovité objekty o velikosti asi 120 nanometrů, které jsou složeny z jedné molekuly RNA, která je obklopena několika proteiny. Každý koronavirus je navíc obalený membránou pocházející z hostitelské buňky. Může napadnout jen buňku s receptory, na které se přichytí. Proto napadá pouze některé typy buněk a některé tkáně, především plicní tkáň.

Z jakých odběrů lze zjistit, zda je někdo nakažený?
Diagnostika koronavirů se nejčastěji provádí ze stěrů z nosohltanu, kde bývá množství virů největší. Virus se může vyskytovat i v dalších biologických vzorcích jako jsou sliny, slzy, moč, stolice či krev. Koronaviry lze v těle člověka odhalit přímo nebo nepřímo.

V čem spočívají tyto metody?
Nepřímá diagnostika vychází z detekce protilátek proti viru, které si tělo vytvoří v průběhu několika dnů od nákazy. Neodhalí však, zda virus v těle ještě přebývá, ale ukáže, zda virus člověka nakazil. Nepřímá diagnostika koronavirové infekce se provádí z krve, séra nebo plasmy. Přímá se opírá o přímý důkaz viru. Tím může být jeho kultivace na živých buňkách na misce v laboratoři. Dalším přímým důkazem může být prohlédnutí vzorku elektronovým mikroskopem. Bohužel tyto metody jsou časově, metodicky i finančně náročné, zdlouhavé a málo citlivé.

Co je tedy ideální způsob testování?
DNA diagnostika, která také patří mezi přímé metody detekce viru. Umožňuje záchyt velmi malého množství virové nukleové kyseliny, RNA v případě koronavirů, v jakémkoliv klinickém vzorku.

Jak funguje?
Pomocí řetězové polymerázové reakce se namnoží vybraný kousek virové RNA ve zkumavce za hodinu a půl za použití reverzního přepisu z RNA do DNA. Tedy pokud ve vzorku virus je, protože pokud tam není, tak se virová sekvence nenamnoží. Moderní laboratoře tedy používají pro určení koronavirových infekcí DNA diagnostiku, která dokáže citlivě zachytit ve vzorku i velmi malá množství viru. Jedná se o nejpřesnější dostupnou metodou současnosti.

Výzkumníci z vaší společnosti vyvinuli soupravu pro odhalování nákazy. Využívá také tuhle metodu?
Ano. Cílí na tři místa virové RNA. Ukazuje se totiž, že virus postupně mutuje a metoda zacílená pouze na jedno místo v RNA viru by mohla poskytnout falešné zdání, že vzorek je negativní. Zacílením na tři místa virové RNA a zároveň prováděním analýzy v jedné zkumavce se metoda stává velmi citlivou, specifickou a zároveň usnadňuje práci laboratorním pracovníkům.

Kdo váš produkt využije?
V první řadě chceme pokrýt objednávky českých laboratoří a teprve výrobní přebytky využijeme na případný vývoz.

Kdo je Omar Šerý
• Narodil se v roce 1972 v Brně.
• V roce 1996 vystudoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Fyziologie živočichů. Habilitoval v oboru Fyziologie živočichů v roce 2007 a v roce 2017 byl jmenován profesorem v oboru Genetika a molekulární biologie.
• Od roku 1998 pracuje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, v současné době na Ústavu biochemie. Jeho pracovní náplní je výuka a garance předmětů Neurobiologie, Molekulární psychiatrie, Struktura a funkce buňky, DNA diagnostika. Od roku 2010 je zaměstnám na částečný úvazek jako vědecký pracovník Ústavu živočišné fyziologie a genetiky, Akademie věd České republiky, kde od roku 2017 vede Laboratoř neurobiologie a patologické fyziologie.