Reagují tím na klimatickou změnu. „Obě dřeviny se kromě rezistence vůči suchu, vyznačují také dobrou kvalitou dřeva a slibnou produkcí. Vedlejším produktem může být hlavně u kaštanovníku i široké využití jedlých plodů," sdělil mluvčí univerzity Filip Vrána.

Jarní výsadba obou dřevin se uskuteční na palouku U Jezírka mezi Soběšicemi a Útěchovem. Celkem na jaře lesníci vysadí sedm set těchto orientálních sazenic. „Změněné přírodní podmínky vlivem klimatické změny dávají příležitost k uplatnění i suchu odolným listnáčům. V minulých letech jsme už vysadili jižní druhy dubu," uvedl vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky Školního lesního podniku Křtiny Lumír Dobrovolný.

Na podzim ve stejném místě ještě přibydou cedry a sekvojovce. S výsadbou pomáhá i organizace Lipka.