Žena z Lanžhota na Břeclavsku neplatila radnici za vyvážení popelnic. Ocitla se ve složité sociální situaci a žije v azylovém domě v Břeclavi. Přesto se snaží dluh městu splácet. „Ještě jí chybí dva měsíce k úplnému zaplacení,“ uvedla vedoucí azylového domu Veronika Heklová.

Podobných lidí jsou v každém okresním městě jihomoravského příhraničí přes dva tisíce, ne každý je ale tak zodpovědný. Někteří dokonce dluží poplatky za vícero období.

Podle sdělení z radnic však už nelze zpřísnit podmínky pro vymáhání dluhů. „Už nyní využíváme všechny možnosti,“ vzkázal mluvčí Hodonína Ivo Cencinger.

Výše dluhů za odpad
• Břeclav: 2 170 neplatičů za svoz komunálního odpadu (jde o 9 procent z celkového počtu 24 941 obyvatel); 8 milionů 200 tisíc Kč dluží městu
• Hodonín: asi 2 100 neplatičů (jde o 9 procent z celkového počtu 24 796 obyvatel); 6 milionů 654 tisíc Kč dluží městu
• Kyjov: 519 neplatičů (jde o 5 procent z celkového počtu 11 405 obyvatel); 743 tisíc Kč dluží městu
• Mikulov: 900 neplatičů (jde o 12 procent z celkového počtu 7 407 obyvatel); 1 milion 600 tisíc Kč dluží městu
• Znojmo: 2 735 (jde o 8 procent z celkového počtu 33 787 obyvatel); 4 miliony 246 tisíc dluží městu

Poctivým plátcům se to nelíbí. „Je to nespravedlivé vůči ostatním, kdo pravidelně za komunální odpad platí. U nás to má na starosti moje žena a ta si to hlídá. Odpady platíme na začátku každého roku. Město by si mělo asi příjmy lépe kontrolovat,“ přemítal třeba Břeclavan Denis Šebestík.

Například ve Znojmě informují dlužníky po uplynutí lhůty splatnosti poplatku nejprve zasláním upozornění o nezaplacení. „Na tuto výzvu většina lidí zareaguje a přijde dluh vyrovnat. Snažíme se obyvatelům dát co největší prostor, protože většina opravdu jen zapomene,“ sdělila mluvčí tamní radnice Zuzana Pastrňáková.

Nejkrajnější varianta je vymáhání peněz přes soudního exekutora. „Při úmrtí poplatníka jsou dluhy přihlašované do dědického řízení,“ doplnil Cencinger.

Nejvyšší dluh neplatičů za svoz komunálního odpadu z okresních měst na jihu Moravy eviduje Břeclav, a to víc než osm milionů korun. „Podle obecně závazné vyhlášky může město zvýšit poplatek u neplatičů až na trojnásobek, což se na výši dluhu odrazí,“ vysvětlil břeclavský mluvčí Jiří Holobrádek.

V Hodoníně je dluh skoro o dva miliony nižší, ve Znojmě lidé dluží přes čtyři miliony.

Podobně jako Lanžhotčanka z azylového domu v Břeclavi neplatí za popelnice řada lidí kvůli chudobě a dalším problémům. Pomáhají jim neziskové organizace, kromě azylového domu v Břeclavi také Kontaktní centrum. Obě instituce spadají pod Oblastní charitu Břeclav. „Snažíme se s městským úřadem vyjednat pro klienta splátkový kalendář. Pak dohlížíme na to, aby dlužník každý měsíc složenku poslal,“ popsala Veronika Heklová z azylového domu.