„Na Baťův kanál v celé jeho délce mohou vyplout pouze lodě s ponorem, který nepřesáhne šedesát centimetrů. Současně s tím dochází k omezení komorovacího cyklu, který bude jednou za hodinu,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Omezení platí do příští neděle. Hladina v řece Moravě v důsledku sucha klesla podle Chmelaře na historické minimum. „V tomto okamžiku není možné manipulacemi zajistit ani minimální zůstatkové průtoky v Moravě pod jezy, natož na těchto jezech bezpečně zajistit stanovenou plavební hloubku v rejdách plavebních komor Baťova kanálu navazujících na říční úseky,“ vysvětlil mluvčí.

Zároveň varuje, že nízká plavební hloubka může vést při neopatrnosti k poškození lodí a člunů. „Kvůli zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě tak bude proplouvání všemi plavebními komorami Baťova kanálu vždy mimo pondělí v 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 a 17.30 a proplavování bude začínat vždy z dolní rejdy plavební komory,“ dodal Chmelař.