Bezesporu nejvýznamnějším projektem je realizace nové expozice Napoleon – Austerlitz, věnované věhlasné bitvě u Slavkova a osobnosti císaře Napoleona Bonaparte. Expozice se nachází v prostorách bývalých koníren na nádvoří a v podzámčí slavkovského zámku. Konírny, tvořené dvěma propojenými budovami, které byly v rámci projektu komplexně zrekonstruovány, skýtají pro rozsáhlou expozici ideální prostředí.

Jedná se o architektonicky zajímavé a prostorově živé dílo, které umožňuje neotřelé a nápadité řešení samotné expozice. Ta bude tvořena figurínami vojáků různých hodností a pozic ze všech zúčastněných armád či vitrínami se zbraněmi a výbavou vojáků (sekery, palaše, šavle, bubny, patrontašky, pušky a pistole ad.), z nichž jsou některé exponáty zcela unikátní a doposud nikde nebyly vystaveny. Audiovizuální složka bude tvořit hrané záběry z rekonstrukce bitvy a promítání fotografií a filmů.

Vstupné a otevírací doba expozice Napoleon – Austerlitz:
- duben, říjen a listopad:  úterý–neděle 9.00–16.00
- květen a září: úterý–neděle 9.00–17.00
- červen, červenec a srpen: denně 9.00–17.00
- prosinec: úterý–neděle 9.00–16.00

Vstupné: Dospělí 110 Kč, důchodci 70 Kč, děti a studenti a ZTP 50 Kč, rodinné (2 dospělí + 2 – 4 děti) 270 Kč, záloha pro zapůjčení audioprůvodce 500 Kč, poplatek za půjčení audioprůvodce 50 Kč. Změna výše vstupného vyhrazena.

Pro návštěvníky je potenciálně nejlákavější součástí expozice rozsáhlé diorama, tedy jakýsi model, který má imitovat reálnou situaci v životní velikosti včetně okolní krajiny, tvořené malovaným pozadím – a v tomto případě se samozřejmě bude jednat o samotnou bitvu u Slavkova. Zúčastnění budou mít možnost navštívit vojenské ležení či být svědky operace raněného vojáka po bitvě.

Další část expozice bude mít interaktivní charakter – návštěvníci si budou například moci vyzkoušet nabíjení dobové křesadlové pušky a pistole s přesnou instruktáží.

Expozice následuje moderní evropské trendy ve výstavnictví, návštěvníkům proto budou k dispozici audioprůvodci s textem namluveným v pěti světových jazycích. Realizace expozice přísně podléhá odbornému dohledu, aby byla do maximální míry dodržena historická přesnost. Figuríny v uniformách.Exponáty a jednotlivé celky výstavy jsou doplněny detailními popisky a texty, které laické veřejnosti ozřejmí mnohé ze zákulisí bitvy i politické situace v Evropě počátku 19. století.

Doufáme, že i odborníci zde najdou to, co hledají. Multimediální a moderní expozice Napoleon – Austerlitz má svojí existencí přispět k upomínce na jednu z největších bitev napoleonských válek a k debatě o kulturní a historické identitě města Slavkova u Brna. Historické skutečnosti bude podávat poutavě, ale bez zbytečného patosu a odborně. Napoleonská expozice podpoří turistický ruch a kulturní život ve Slavkově a okolí, ale její univerzální charakter a popularita tématu jistě přilákají i návštěvníky z celé České republiky a Evropy.

Expozice Napoleon – Austerlitz bude slavnostně otevřena 1. června 2013 na Dny Slavkova a Svatourbanské hody.

„Přijďte si prohlédnout zámek," zve návštěvníky starosta Slavkova u Brna
Vážení čtenáři Deníku,

dovolte mi, abych vás pozval do Slavkova u Brna na zámek k prohlídce prostor, které ještě před dvěma lety byly ve zcela nevyhovujícím až havarijním stavu a které nebylo možné využívat vesměs k ničemu jinému, nežli ke skladovaní nejrozmanitějších a často již nepotřebných či nevyužitelných věcí.

Jedná se o budovy bývalých koníren a vozáren včetně jejich suterénu, které se díky projektu Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov u Brna – Napoleonská expozice – významně podpořeného dotacemi z Regionálního operačního programu ROP II Jihovýchod 2.1. určených    na rozvoj infrastruktury    pro cestovní ruch proměnily v reprezentativní místnosti   a sály s potřebným zázemím.

Díky stavební rekonstrukci těchto historicky významných prostor došlo k vytvoření unikátního prostředí  pro vybudování expozice, která ve městě s touto událostí neodmyslitelně spjatým chyběla a která zcela jistě přispěje k oživení cestovního ruchu a hospodářského růstu nejen města, ale i celého regionu.

V těchto zajímavě členěných prostorách slavkovského zámku, který je od roku 1997 ve výlučném vlastnictví města Slavkova u Brna a v roce 2008 byl prohlášen  za národní kulturní památku, se snoubí obnovené velmi cenné historické stavební prvky s prvky moderní architektury a designu. Jsou zde umístěny originály i repliky celé škály historických vojenských artefaktů  ze začátku 19. století a také promítány moderní audiovizuální technikou snímky a filmy dokumentující část historie, která se vztahuje k období napoleonských válek i tomuto regionu a je významnou součástí evropských dějin.

Zámek ve Slavkově u Brna.Tímto projektem byla úspěšně dokončena další  etapa komplexní obnovy slavkovského městského zámku, jejímž cílem je nejen zachovat jedinečné architektonické dědictví našich předků, ale i zpřístupnit a zatraktivnit spolu se zámeckým parkem pro veřejnost celý tento rozsáhlý historický areál.

Město Slavkov u Brna, ve světě známé především pod názvem Austerlitz, se zapsalo do světových dějin Bitvou tří císařů, která se odehrála na nedalekém území Slavkovského bojiště 2. prosince 1805. Zámek, město i region získaly díky této náročné a nákladné investici novou moderní expozici, která se zcela jistě stane  středem zájmu turistů nejen z České republiky, ale i celé Evropy a dalších částí světa, kteří k nám přijíždějí za poznatky této významné historické události.

Díky ní se mohou přenést do doby před více než 200 lety a připomenout si osudy těch, kteří zde bojovali v uniformách jednotlivých armád stejně jako těch, kteří z pozice místního obyvatelstva byli pasivními, přesto velmi postiženými účastníky této válečné bitvy.
Přijeďte do Slavkova u Brna navštívit zámeckou Napoleonskou expozici. Těšíme se na vás.

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Slavkov u Brna – seznam dalších významných akcí v roce 2013:

2. 6. a 23. 6. – KONCERTY na zámku ve Slavkově u Brna v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae na téma „Italské slunce"

15. 6. – VLASY jako terapie – představení legendárního muzikálu v zámeckém parku

29. 6. – OLDTIMER FESTIVAL – jubilejní 20. přehlídka veteránů v zámeckém parku

18. 7.–6. 10. – Dr. Václav Kounic – mecenáš, politik, šlechtic – výstava ke 100. výročí úmrtí posledního Kounice

4. 8. – DEEP PURPLE – koncert hardrockové legendy v zámeckém parku

Dny Slavkova a Svatourbanské hody17.–18. 8. – NAPOLEONSKÉ DNY – součástí bohatého programu je udržování historických tradic s ukázkou polních ležení, výcviku vojáků v dobových uniformách či ukázky vojenské strategie, jarmark tradičních řemesel nebo oživené prohlídky zámku s Napoleonem. Večerní defilé vojáků zakončuje celou akci při působivém slavnostním ohňostroji s hudebně laděným doprovodem.

31. 8. – ROMEO A JULIE – divadelní představení klasické hry na nádvoří zámku

19. 10. – KONCERT Janáčkova kvarteta – koncert k 85. výročí úmrtí Leoše Janáčka

29. 11.–1. 12. – VZPOMÍNKOVÉ AKCE k 208. výročí Bitvy u Slavkova („Bitvy tří císařů"). Hlavní body programu tvoří sobotní rekonstrukce bitvy pod kopcem Santon v obci Tvarožná, večerní pochod a defilé vojenských jednotek v centru města Slavkova u Brna zakončený nádherným ohňostrojem a nedělním pietním aktem u nedalekého památníku obětí těchto válek na Mohyle míru při obci Prace.

PROJEKT OBCE: Tento text je součástí komerčního projektu Deníku Rovnost Obce. Představují se v něm obce jihomoravského regionu.