Podle velikosti školy tak musí jejich vedení počítat s náklady až v desítkách tisíc korun. I když se ředitelé a vedoucí pracovníci zúčastnili několika školení, co novinka přinese, nikdo s naprostou jistotou neví.

O nařízení∙ Anglicky General data protection regulation (zkráceně GDPR) je nařízení EU.
∙ Nutí firmy, úřady či školy lépe zabezpečit data zaměstnanců a žáků.
∙ Na zabezpečení dohlíží pověřený pracovník.
∙ Zavedení je 25. května.

V Mateřské škole Sochorova ve Vyškově se obávají dalšího papírování. „Máme smlouvu s externí firmou, která služby zajistí,“ sdělila tamní ředitelka Milada Pazderová. Podle ní bude nutné zabezpečit programy v úložištích, například školní matriku nebo účetnictví.

Levnější služby využije základní škola ve Sloupu na Blanensku. „Jde o několik stokorun za měsíc,“ odhadl výdaje ředitel školy Pavel Dočekal. Rodiče tam už dlouhodobě podepisují obecný souhlas ke zveřejňováním fotek na internetu nebo v regionálním tisku. Současné elektronické uložení dat bude řešit odborník. „Nyní ze školní matriky mažeme e-maily rodičů,“ poukázal Dočekal.

Fotografie na webu zaheslují ve škole Morávkova ve Vyškově. „Zabezpečení je nutné, jinak bychom je museli stáhnout,“ sdělil ředitel Zdeněk Šlapal.

Podle vedoucí odboru školství v Blansku Petry Skotákové zůstanou povinnosti škol podobné jako doposud. „Pocítí administrativní tlak spíš zpočátku. Poté na vše dohlédne pověřenec,“ vysvětlila. Ve školách je také nutné prověřit zabezpečení programů pro ukládání dat. „Úložiště musí odolat kybernetickým útokům,“ dodala Skotáková.

Vyšší náklady přinese nařízení i radnicím. „Znamená to pro nás shánění dalších externích zaměstnanců do všech zařízení, které zřizujeme. Včetně škol a městské nemocnice,“ reagoval například starosta Blanska Ivo Polák.


ADAM KUBÍK, TEREZA HANUSOVÁ