Úředníci ministerstva životního prostředí nedávno zveřejnili závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí. U něho se musí zpracovatelé zaměřit na to, jak stavba hlukem nebo prašností zasáhne okolí.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková upozornila, že tangenta odvede část tranzitní dopravy z Vídeňské ulice v Brně mimo zastavěné území. „Sníží také intenzitu tranzitu v nejzatíženějším úseku D1 mezi křížením s Vídeňskou a D2,“ uvedla Trubelíková.

Ředitelství silnic a dálnic chce D52, D2 a D1 propojit přes lokalitu, kde jsou nyní převážně pole. „Tangenta zajistí odpovídající propojení transevropské dopravní sítě. Záměr její výstavby je součástí krajských zásad územního rozvoje,“ doplnila Trubelíková.

Zástupci státních silničářů plánují o posouzení vlivu stavby na životní prostředí u příslušných úřadů, takzvanou EIA, požádat v příštím roce. Stavební povolení chtějí získat v roce 2027. Zahájení stavby předpokládají v letech 2029 až 2030. První auta se po komunikaci mají projet nejdřív v roce 2035.

Součástí záměru výstavby tangenty bude rozšíření D2 ve čtyřkilometrovém úseku mezi brněnskými Chrlicemi a křížením s D1 v Dolních Heršpicích na šest pruhů. Za výstavbu tangenty i s rozšířením D2 zaplatí státní organizace 5,6 miliardy korun.

STAVBU ODMÍTAJÍ

K výstavbě tangenty, která zahrne dvanáct mostů a čtyři mimoúrovňové křižovatky, mají starostové okolních obcí odlišné názory. Proti záměru dlouhodobě vystupují třeba představitelé Popovic. „Do brněnské aglomerace zavede další tranzitní dopravu. Už nyní je u nás nadměrný hluk z D52. Zhorší se ovzduší nebo světelný smog. Doprava enormně vzroste,“ kritizovala popovická starostka Daniela Fialová.

Zástupci Modřic si naopak od nové komunikace slibují, že ulehčí silnici II/152, která vede v bezprostřední blízkosti okolo městské zástavby. „Tento takzvaný jižní obchvat je přetížený. Pokud se vybuduje tangenta, podle mého odhadu se na ni přesune polovina dopravy ze stávající silnice,“ uvedl modřický starosta Josef Šiška.

Jižní tangenta s rozšířením D2.Zdroj: Deník / Michal Hrabal